Aktuality Střední lesnická škola Žlutice na soutěži ve vábení jelenů v Salzburgu

Vítejte na stránkách Střední lesnické školy Žlutice, p.o.

Harmonogram školního roku 2019/2020

Aktuality

Nabídka brigády a zaměstnání

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky  – aktuální informace

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. MŠMT předpokládá, že termín otevření škol pro prezenční výuku bude znám s určitým časovým předstihem, tudíž že kroky směřující k přípravě realizace přijímacího řízení bude možno konat ještě před samotným otevřením škol (například vyhlášení konkrétního data konání jednotné přijímací zkoušky ministerstvem). Nicméně stále platí, že konkrétní termín konání této zkoušky se nebude moci uskutečnit dříve než 14 dní po otevření školy.

O všech nových podstatných informacích týkajících se přijímacích zkoušek budou zákonní zástupci i žáci průběžně informováni.

Informace pro zákonné zástupce

Vzhledem k situaci uzavření školy prosíme o zrušení či pozastavení trvalého příkazu na ubytování v DM a stravné na měsíc duben.

Děkujeme
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.
ředitelka

Rozhodnutí ředitelky školy

Oznamujeme, že ředitelka školy rozhodla o snížení poplatku za ubytování na domově mládeže v měsíci březnu 2020 žákům ubytovaným v DM.

Sdělení pro žáky

Ten z žáků, který nemá přihlašovací údaje nebo se nemůže přihlásit do aplikace ŠKOLA ONLINE, prosím kontaktujte paní zástupkyni Mgr. Libuši Syrovátkovou, prostřednictvím emailu: syrovatkova@slszlutice.cz nebo na Tel.: 730 581 101. Paní zástupkyně vám pomůže s přihlášením nebo vygeneruje nové přihlašovací údaje pro potřeby studia a plnění úkolů k jednotlivým předmětům.

Děkujeme
vedení Střední lesnické školy Žlutice

Sdělení pro žáky

Vážení žáci, prosíme o sledování aplikace škola online a osobních emailů, pedagogové vám budou zasílat práci a úkoly k vypracování během uzavření školy.

Děkujeme,
vedení Střední lesnické školy Žlutice

Mimořádné opatření

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky bude uzavřena Střední lesnická škola Žlutice a Domov mládeže od středy 11.03. 2020 do odvolání.

Další informace budeme zveřejňovat na stránkách školy.

 

Střední lesnická škola Žlutice v TV ZÁPAD

O škole

Střední lesnická škola Žlutice nabízí 5 učebních a 2 maturitní obory. V denním čtyřletém studiu oboru Lesnictví se vzdělávají žáci základních škol a učilišť. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Zájemci zde mají také možnost vzdělávat se v uvedeném oboru dálkově. Obor Zahradnictví je čtyřletý maturitní obor. Během studia se žáci seznámí se všemi přírodními procesy, které mohou v přírodě nastat. Naučí se rozeznávat druhy dřevin, keřů a bylin, práci s mapováním krajiny a softwarem Field-Map. Lesní mechanizátor je tříletý učňovský obor, který připravuje žáky pro pozici kvalifikovaných a odborných pracovníků v oblasti těžby dříví, druhování dříví, manipulaci se dřevem, soustřeďování a odvoz dříví. Obor Včelař je tříletý obor, absolventi tohoto oboru získají střední vzdělání s výučním listem. Během studia se žáci naučí budovat včelnici (prostor pro umístění včelstev – úly, včelíny), úpravu rámečků, stáčení medu, jeho úpravu, distribuci a balení. Mechanik opravář motorových vozidel, je tříletý učňovský obor. Po absolvování tohoto oboru se žáci stávají automechaniky, kteří opravují silniční vozidla a jejich funkční celky. Tříletý učňovský obor Zahradník, připravuje absolventy pro základní práce ve všech zahradnických oborech – zelinářství, květinářství, ovocnářství, sadovnictví a podle regionálních podmínek také ve vinohradnictví a technologii zpracování ovoce a zeleniny. Zahradnické práce je tříletý učňovský obor, který je vhodný pro žáky s ukončenou základní školní docházkou, přednostně pro žáky praktických škol. Po ukončení vzdělání zvládnou absolventi odborné práce spojené se zpracováním půdy, výsevu, výsadbě a pěstování květin, procesy spojené se sklizní, tříděním a expedicí květin. Naučí se vytvářet různé druhy a tipy vazeb a aranžování váz, svatebních, smutečních a dárkových kytic.

Budova Střední lesnická školy Žlutice

Praktická cvičení a praxe absolvují žáci na školním polesí, školní honitbě, školním pozemku, školních sklenících a záhonech, ve školních dílnách a lesnických, zahradnických organizací a autoservisů. Do oblasti praktického vzdělávání patří i odborné exkurze orientované podle odborné náplně v daném ročníku.

Skládka dřeva na školním polesí

Projekt EU