Aktuality Tříkrálový koncert

Vítejte na stránkách Střední lesnické školy Žlutice, p.o.

Harmonogram školního roku

Aktuality

F O T O G R A F I C K Á S O U T Ě Ž  2 0 1 8

P R O D E J

Střední lesnická škola Žlutice, p.o, Žižkov 345, 364 52 Žlutice

Podrobné informace L. Pospíchalová na tel. čísle  603 996 279

Informace pro zákonné zástupce účastníků letního tábor

 

Mezinárodní soutěž „Mladí fotografují památky“

Rádi pomáháte? Přidejte se k nám

O škole

Střední lesnická škola Žlutice nabízí 2 učební a 2 maturitní obory. V denním čtyřletém studiu oboru Lesnictví se vzdělávají žáci základních škol a učilišť. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Zájemci zde mají také možnost vzdělávat se v uvedeném oboru dálkově. Obor Zahradnictví je čtyřletý maturitní obor. Během studia se žáci seznámí se všemi přírodními procesy, které mohou v přírodě nastat. Naučí se rozeznávat druhy dřevin, keřů a bylin, práci s mapováním krajiny a softwarem Field-Map. Lesní mechanizátor je učňovský obor, který připravuje žáky pro pozici kvalifikovaných a odborných pracovníků v oblasti těžby dříví, druhování dříví, manipulaci se dřevem, soustřeďování a odvoz dříví. Obor Včelař je tříletý obor, absolventi tohoto oboru získají střední vzdělání s výučním listem. Během studia se žáci naučí budovat včelnici (prostor pro umístění včelstev – úly, včelíny), úpravu rámečků, stáčení medu, jeho úpravu, distribuci a balení.

Budova Střední lesnická školy Žlutice

Praktická cvičení a praxe absolvují žáci na školním polesí, školní honitbě a u jiných lesnických organizací. Do oblasti praktického vzdělávání patří i odborné exkurze orientované podle odborné náplně v daném ročníku.

Skládka dřeva na školním polesí

Projekt EU