Aktuality VIII. ročník regionálního kola soutěže YPEF (Young People in European Forests) na Střední lesnické škole ve Žluticích

Vítejte na stránkách Střední lesnické školy Žlutice, p.o.

Harmonogram školního roku

Aktuality

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019, učební obory Zahradník 41-52-H/01, Lesní mechanizátor 41-56-H/01


Silva Regina 2018

Začátkem měsíce dubna se naše škola zúčastnila jednoho z největších lesnických a mysliveckých veletrhů v Evropě  –  Silva Regina 2018.  Díky velké podpoře Lesů České republiky, s.p., měla naše škola příležitost prezentace v rámci stánku Středních lesnických škol a trubačských vystoupení na hlavním podiu Silva Regina v pavilonu Z. Této příležitosti se naši studenti i trubači zhostili s grácií a školu příkladně reprezentovali.

Lesům České republiky, s.p., tímto za podporu velice děkujeme.

více zde


 

F O T O G R A F I C K Á S O U T Ě Ž  2 0 1 8

 

O škole

Střední lesnická škola Žlutice nabízí 5 učebních a 2 maturitní obory. V denním čtyřletém studiu oboru Lesnictví se vzdělávají žáci základních škol a učilišť. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Zájemci zde mají také možnost vzdělávat se v uvedeném oboru dálkově. Obor Zahradnictví je čtyřletý maturitní obor. Během studia se žáci seznámí se všemi přírodními procesy, které mohou v přírodě nastat. Naučí se rozeznávat druhy dřevin, keřů a bylin, práci s mapováním krajiny a softwarem Field-Map. Lesní mechanizátor je tříletý učňovský obor, který připravuje žáky pro pozici kvalifikovaných a odborných pracovníků v oblasti těžby dříví, druhování dříví, manipulaci se dřevem, soustřeďování a odvoz dříví. Obor Včelař je tříletý obor, absolventi tohoto oboru získají střední vzdělání s výučním listem. Během studia se žáci naučí budovat včelnici (prostor pro umístění včelstev – úly, včelíny), úpravu rámečků, stáčení medu, jeho úpravu, distribuci a balení. Mechanik opravář motorových vozidel, je tříletý učňovský obor. Po absolvování tohoto oboru se žáci stávají automechaniky, kteří opravují silniční vozidla a jejich funkční celky. Tříletý učňovský obor Zahradník, připravuje absolventy pro základní práce ve všech zahradnických oborech – zelinářství, květinářství, ovocnářství, sadovnictví a podle regionálních podmínek také ve vinohradnictví a technologii zpracování ovoce a zeleniny. Zahradnické práce je tříletý učňovský obor, který je vhodný pro žáky s ukončenou základní školní docházkou, přednostně pro žáky praktických škol. Po ukončení vzdělání zvládnou absolventi odborné práce spojené se zpracováním půdy, výsevu, výsadbě a pěstování květin, procesy spojené se sklizní, tříděním a expedicí květin. Naučí se vytvářet různé druhy a tipy vazeb a aranžování váz, svatebních, smutečních a dárkových kytic.

Budova Střední lesnická školy Žlutice

Praktická cvičení a praxe absolvují žáci na školním polesí, školní honitbě, školním pozemku, školních sklenících a záhonech, ve školních dílnách a lesnických, zahradnických organizací a autoservisů. Do oblasti praktického vzdělávání patří i odborné exkurze orientované podle odborné náplně v daném ročníku.

Skládka dřeva na školním polesí

Projekt EU