Aktuality Exkurze 3. ročníku oboru Lesní mechanizátor

Vítejte na stránkách Střední lesnické školy Žlutice, p.o.

Aktuality

Informace o žádostech týkajících se přezkumu MZ

Srdečně všechny zveme na akci Den s Lesy České republiky, který proběhne v oboře Hájek. Na této akci se bude prezentovat i Střední lesnická škola Žlutice, p.o.

Termíny opravných zkoušek pro školní rok 2016/2017

Pozor, pozor, je tu soutěž!

Zapojte se do čtvrtého ročníku soutěže projektu Kraje pro bezpečný internet. Účelem projektu je upozorňovat veřejnost a zejména děti a mládež na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat.

Žáci si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy na stále aktuálnější téma bezpečné práce na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o., GORDIC a sdružení CZ.NIC (ty budou losovány měsíčně a také na konci soutěžního kvízu). Stejně jako v loňském roce se mohou žáci zapojit také do nového a náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším. I zde mohou úspěšní žáci získat hodnotné ceny.

Soutěž probíhá do 31. října 2017 a pravidla obou soutěžních kvízů jsou zveřejněna společně se soutěžním kvízem na výše uvedených webových stránkách.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do školního roku 2017/2018 pro všechny maturitní a učňovské obory.  Přihlášky zasílejte nejpozději do 12.5.2017.
2. kolo přijímacího řízení proběhne dne 26.5.2017 od 9.00 hod.

O škole

Střední lesnická škola Žlutice nabízí 2 učební a 2 maturitní obory. V denním čtyřletém studiu oboru Lesnictví se vzdělávají žáci základních škol a učilišť. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Zájemci zde mají také možnost vzdělávat se v uvedeném oboru dálkově. Obor Zahradnictví je čtyřletý maturitní obor. Během studia se žáci seznámí se všemi přírodními procesy, které mohou v přírodě nastat. Naučí se rozeznávat druhy dřevin, keřů a bylin, práci s mapováním krajiny a softwarem Field-Map. Lesní mechanizátor je učňovský obor, který připravuje žáky pro pozici kvalifikovaných a odborných pracovníků v oblasti těžby dříví, druhování dříví, manipulaci se dřevem, soustřeďování a odvoz dříví. Obor Včelař je tříletý obor, absolventi tohoto oboru získají střední vzdělání s výučním listem. Během studia se žáci naučí budovat včelnici (prostor pro umístění včelstev – úly, včelíny), úpravu rámečků, stáčení medu, jeho úpravu, distribuci a balení.

Budova Střední lesnická školy Žlutice

Praktická cvičení a praxe absolvují žáci na školním polesí, školní honitbě a u jiných lesnických organizací. Do oblasti praktického vzdělávání patří i odborné exkurze orientované podle odborné náplně v daném ročníku.

Skládka dřeva na školním polesí

Projekt EU