Aktuality Střední lesnická škola Žlutice na soutěži ve vábení jelenů v Salzburgu

Vítejte na stránkách Střední lesnické školy Žlutice, p.o.

Harmonogram školního roku 2019/2020

Aktuality

3. kolo přijímacího řízení do oborů Lesnictví, Lesní mechanizátor, Zahradník, Zahradnické práce a Včelař

Nabídka vybavení k prodeji

Výsledky 2. kola přijímacího řízení oborů Lesnictví, Lesní mechanizátor a Zahradník

Harmonogram opravných zkoušek za školní rok 2019/2020

Harmonogram předávání vysvědčení

Předávání vysvědčení žákům všech oborů a ročníků proběhne dne 30.06.2020 od 8.30 hod. v aule školy, kde proběhne společné slavnostní ukončení školního roku 2019/2020 a poté ve svých kmenových třídách.

Ve Žluticích dne 16.06.2020
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.
ředitelka

Výuka maturitních oborů

Od 15. 6. 2020 bude od 8.30 – 12.30 hodin probíhat dobrovolná výuka formou třídnických hodin a konzultací.

Pokud se výuky zúčastníte, přihlaste se ke stravování a ubytování. Ubytování v domově mládeže bude možné v omezeném počtu (přednost budou mít žáci ze vzdálenějších oblastí).

Před nástupem do školy je nutné odevzdat čestné prohlášení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Informace o průběhu hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ukončení plateb na stravu a ubytování pro školní rok 2019/2020

S ohledem na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky neposkytujeme od 11. 3. 2020 ubytování a stravování.
Vzhledem k této situaci prosíme o zrušení či pozastavení plateb nebo trvalých příkazů záloh na ubytování a stravné do 30. 06. 2020.
Vzniklé přeplatky budou žákům vráceny na základě podané žádosti “Žádost o vrácení přeplatku ve školním roce“, a to nejpozději do 31. 07. 2020.
V případě dotazů souvisejících s vyúčtováním kontaktujte vedoucí školní jídelny Evu Kotroušovou na telefonu 604 121 337 nebo e-mailu vedoucí jidelny.

Děkujeme
vedení školy

Mimořádné opatření

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky bude uzavřena Střední lesnická škola Žlutice a Domov mládeže od středy 11.03. 2020 do odvolání.

Další informace budeme zveřejňovat na stránkách školy.

 

Střední lesnická škola Žlutice v TV ZÁPAD

O škole

Střední lesnická škola Žlutice nabízí 5 učebních a 2 maturitní obory. V denním čtyřletém studiu oboru Lesnictví se vzdělávají žáci základních škol a učilišť. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Zájemci zde mají také možnost vzdělávat se v uvedeném oboru dálkově. Obor Zahradnictví je čtyřletý maturitní obor. Během studia se žáci seznámí se všemi přírodními procesy, které mohou v přírodě nastat. Naučí se rozeznávat druhy dřevin, keřů a bylin, práci s mapováním krajiny a softwarem Field-Map. Lesní mechanizátor je tříletý učňovský obor, který připravuje žáky pro pozici kvalifikovaných a odborných pracovníků v oblasti těžby dříví, druhování dříví, manipulaci se dřevem, soustřeďování a odvoz dříví. Obor Včelař je tříletý obor, absolventi tohoto oboru získají střední vzdělání s výučním listem. Během studia se žáci naučí budovat včelnici (prostor pro umístění včelstev – úly, včelíny), úpravu rámečků, stáčení medu, jeho úpravu, distribuci a balení. Mechanik opravář motorových vozidel, je tříletý učňovský obor. Po absolvování tohoto oboru se žáci stávají automechaniky, kteří opravují silniční vozidla a jejich funkční celky. Tříletý učňovský obor Zahradník, připravuje absolventy pro základní práce ve všech zahradnických oborech – zelinářství, květinářství, ovocnářství, sadovnictví a podle regionálních podmínek také ve vinohradnictví a technologii zpracování ovoce a zeleniny. Zahradnické práce je tříletý učňovský obor, který je vhodný pro žáky s ukončenou základní školní docházkou, přednostně pro žáky praktických škol. Po ukončení vzdělání zvládnou absolventi odborné práce spojené se zpracováním půdy, výsevu, výsadbě a pěstování květin, procesy spojené se sklizní, tříděním a expedicí květin. Naučí se vytvářet různé druhy a tipy vazeb a aranžování váz, svatebních, smutečních a dárkových kytic.

Budova Střední lesnická školy Žlutice

Praktická cvičení a praxe absolvují žáci na školním polesí, školní honitbě, školním pozemku, školních sklenících a záhonech, ve školních dílnách a lesnických, zahradnických organizací a autoservisů. Do oblasti praktického vzdělávání patří i odborné exkurze orientované podle odborné náplně v daném ročníku.

Skládka dřeva na školním polesí

Projekt EU