Aktuality Školení první pomoci

Fotografování

Fotografování se stává stále oblíbenější zálibou nejen mladých lidí, proto jsme založili kroužek fotografování, kde se žáci naučí základní dovednosti práce se zrcadlovým fotoaparátem. Své fotografické dovednosti žáci prohlubují focením svých spolužáků při různých školních i mimoškolních aktivitách, podílejí se také na tvorbě nových fotografických sbírek dřevin, rostlin a živočichů. Svými nejlepšími fotografiemi se žáci mohou pochlubit v místní galerii, kde pořádáme každoroční výstavu.

Projekt EU