Aktuality Exkurze 2.A

Školní časopis

Školní časopis Střed vznikl ve školním roce 2008/2009 pohnutkou tehdejší 2. A. Redakce v té době čítala kolem 5 redaktorů. Střed byl zpočátku pouze školní časopis. Po chvíli působnosti zavedl také tzv. Kino SLŠ. Střed též vymyslel a zorganizoval Konferenci středoškolských časopisů Karlovarského kraje, jež proběhla právě ve Žluticích a měla obrovský úspěch. Tato konference se ve školním roce 2009/2010 přesunula na gymnázium do Ostrova.

Ve školním roce 2008/2009 vyšlo celkově 10 čísel školního časopisu v průměrném nákladu kolem 90 výtisků. V následujícím školním roce 2009/2010 se ve Střed-u děly podstatné změny. V první řadě byl přetvořen z časopisu školního na časopis studentský. V té době pro Střed pracovalo téměř 10 redaktorů a zhruba 3-5 stálých přispěvatelů. Střed též získal Redakci – místnost pro plnohodnotnou práci redaktorů a také tiskárnu – multifunkční zařízení. Střed organizoval též školní akci – 17.listopad – Den studentstva.

V současné době školní časopis Střed kvůli nedostatku novinářsky kreativních studentů nevychází. Záleží tedy na samotných studentech, jestli časopis pozvednou ze země, opráší jej a naváží na úspěšnou dobu svých předchůdců.

Projekt EU