×
Co hledáte?

Včelař .

Žáci se přímo podílejí na budování a později na chodu a údržbě včelnic a včelínů. Součástí výuky je i výroba veškerých včelařských
pomůcek. Žáci se aktivně účastní vytáčení medu, podílí se na jeho úpravě, balení a distribuci.

Kód oboru
41-51-H/02
Název oboru
Včelař
Délka studia
3 roky
Zakončení
Výuční list
Forma studia
Denní studium
Přihláška k dennímu studiu