Aktuality Střední lesnická škola Žlutice na soutěži ve vábení jelenů v Salzburgu

Včelař

Otevření oboru vyplývá z poptávky po kvalifikovaných odbornících v dané profesi. Má velmi blízko k oboru Lesnictví, který má na naší škole dlouholetou tradici. V minulosti se včelařství vyučovalo v rámci lesnictví jako samostatný předmět. Jde o tříletý obor se závěrečnou zkouškou, úspěšný absolvent získá výuční list.
Škola spolupracuje s místní včelařskou organizací, profesionálními provozy a odbornou veřejností. Včelařství má v našem mikroregionu „Horní Střela“ letitou tradici a je zde největší koncentrace včelařů samouků v kraji.

Žáci se přímo podílejí na budování a později na chodu a údržbě včelnic a včelínů (prostor pro umístění včelstev – úlů). Součástí výuky je i výroba veškerých včelařských pomůcek. Žáci se budou aktivně účastnit vytáčení medu, podílet se na jeho úpravě, balení a distribuci. Po absolvování tohoto oboru mohou žáci pokračovat ve studiu jednoho z maturitních oborů, které na naší škole nabízíme.

Máme ambici přitáhnout k oboru mladé lidi, kteří mají zájem o profesionální úroveň včelaření. V Karlovarském kraji je obor Včelař nabízen pouze na naší škole a v rámci celé ČR je velmi ojedinělý. V průběhu studia chceme žáky maximálně připravit pro budoucí povolání, zároveň však považujme za důležité podpořit jejich samostatné včelaření „doma“, a tím umožnit v maximální míře jejich případný start v dráze včelařských farmářů.

Žáci mají možnost vytvořit si při praktické výuce nová včelstva pro vlastní potřebu a odchovat si kvalitní včelí matky. Absolventi najdou uplatnění u zemědělských a lesnických organizací, které se k provozování včelařství vracejí, avšak během studia je kladen důraz na to, aby si žáci osvojili znalosti a dovednosti, které využijí jako samostatně podnikající včelaři v rámci včelařské farmy, a  mohou tedy vykonávat  včelařskou  činnost v živnostenském režimu.

Ke stažení

Rozvržení učiva v ročnících

Projekt EU