Aktuality Střední lesnická škola Žlutice na soutěži ve vábení jelenů v Salzburgu

Pro zájemce o studium

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky  – aktuální informace

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. MŠMT předpokládá, že termín otevření škol pro prezenční výuku bude znám s určitým časovým předstihem, tudíž že kroky směřující k přípravě realizace přijímacího řízení bude možno konat ještě před samotným otevřením škol (například vyhlášení konkrétního data konání jednotné přijímací zkoušky ministerstvem). Nicméně stále platí, že konkrétní termín konání této zkoušky se nebude moci uskutečnit dříve než 14 dní po otevření školy.

O všech nových podstatných informacích týkajících se přijímacích zkoušek budou zákonní zástupci i žáci průběžně informováni.

Dny otevřených dveří

Naše škola nepořádá oficiální dny otevřených dveří. V případě zájmu o prohlídku školy je potřeba si telefonicky předem sjednat termín Vaší návštěvy.

Přihlášky ke studiu

Přihláška ke studiu – denní forma: PDF
Přihláška ke studiu – dálková forma: PDF

Ke stažení

Příklad výpočtu celkového bodového zisku v rámci přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – učňovské obory
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – maturitní obory
Informace k podání zápisového lístku
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt EU