Aktuality Střední lesnická škola Žlutice na soutěži ve vábení jelenů v Salzburgu

Pro žáky a rodiče

Tato sekce je určena pro žáky a rodiče zároveň. Žáci zde naleznou důležité informace k průběhu studia a jeho zdárnému dokončení. Pro rodiče jsou na tomto místě zveřejňovány například termíny třídních schůzek.

Pro žáky maturitních oborů – denní studium

Pro žáky maturitních oborů – dálkové studium

Pro žáky učňovských oborů – denní studium

Studium na vysoké škole

Školní parlament

Obecné informace

Zápisy z jednání za školní rok 2016/2017

Zápisy z jednání za školní rok 2017/2018

Zápisy z jednání za školní rok 2018/2019

Zápisy z jednání za školní rok 2019/2020

Soubory ke stažení:

Organizace školního roku 2019/2020

Šablona úvodní strany protokolu

Váhy známek z jednotlivých předmětů

Potvrzení o studiu

Přihláška k maturitní zkoušce

Žádost o přerušení vzdělávání

Žádost o opakování ročníku

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy

Žádost o vrácení přeplatku za ubytování a stravu – vyúčtování

Žádost o změnu studijního oboru

Žádost o individuální vzdělávací plán

Žádost o ukončení vzdělání 

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Žádost o vydání kopie vysvědčení

Výstupní list žáka

Struktura seminární práce

Logo SLŠ Žlutice (bmp)

Projekt EU