×
Co hledáte?
Úvod . Aktuality . Terénní předmětová cvičení žáků 3. a 4. ročníku

Terénní předmětová cvičení žáků 3. a 4. ročníku

13. 03. 2017

Ve dnech 7. 3. a 9. 3. 2017 se ve spolupráci s pracovníky společnosti Lesy Žlutice, s.r.o. uskutečnila předmětová cvičení studentů 3. a 4. ročníku oboru Lesnictví. Využili jsme nabídky naší partnerské organizace k prohlídce výstavby nové lesní cesty, která se realizuje v městských lesích. Díky přímým konzultacím s pracovníky stavby, zástupci investora, stavbyvedoucím a technickým dozorem investora, jsme měli možnost nahlédnout do projektové dokumentace stavby a podívat se na názorné ukázky práce techniky na stavbě. Žáci tak měli skvělou možnost doplnit si teoretické znalosti v předmětu Lesní a zahradní stavby. Druhou část cvičení tvořila názorná ukázka těžby harvestorovou metodou a soustřeďování dříví vyvážecí soupravou. Tyto ukázky vhodně doplnily teoretickou výuku v předmětu Lesní těžba a Organizace těžebních činností.

Poděkování za přípravu cvičení a odborné přednášky v jeho průběhu patří společnosti Lesy Žlutice, s.r.o., jmenovitě Ing. Václavu Konopíkovi a revírníkovi panu Josefu Hájkovi.

Další aktuality

Smysluplná brigáda během letních prázdnin.

Místní kolo soutěže YPEF (Young People in European Forests) Jako již tradičně, tak ...

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky oznámili další nález sršně asijské ...

Další aktuality