×
Co hledáte?
Úvod . Domovní rada

Domovní rada .

Obecné informace

Domovní rada je instituce zřízená za účelem zvýšení vlivu žáků na dění v domově mládeže.

Jsou v ní zastoupeni žáci jednotlivých výchovných skupin. Rada se koná 1x měsíčně. Pravidelné schůzky domovní rady jsou po domluvě přístupné kterémukoliv žáku či zaměstnanci školy. Schůzku domovní rady svolává vedoucí vychovatelka.

Termín je stanoven vždy na předchozí schůzce. Členové domovní rady předávají informace získané při schůzce spolužákům na schůzkách výchovných skupin. Svoji neúčast na radě omlouvají předem.

Cíle domovní rady

  • Přichází s podněty, které přispívají k vylepšení života v domově mládeže, plánuje a účastní se na jejich realizaci. Spolupracuje s vedením školy, domova mládeže a s vedoucí školní jídelny.
  • Podílí se na řešení problémů, požadavků, připomínek, návrhů ubytovaných žáků a přispívá k jejich realizaci.