×
Co hledáte?
Úvod . Pro žáky . Školní parlament . Obecné informace

Obecné informace .

Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen sjednat za sebe náhradu.

Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas.

Povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě na třídnických hodinách své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.

CÍLE

  • sdělovat vedení školy připomínky žáků
  • informovat žáky o novinkách v průběhu roku
  • aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy
  • aktivně se zapojovat do akcí školy
  • sdělovat žákům (na pravidelných třídnických hodinách) připomínky vedení školy a učitelů