×
Co hledáte?
Úvod . Škola . Primární prevence

Primární prevence .

Úkolem primární prevence je předcházení tzv. rizikového chování u žáků, u kterých se ještě rizikové chování nevyskytlo. V širším slova smyslu je to nástroj výchovy ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a ke zvládání zátěžových situací osobnosti.

Cílem primární prevence je zprostředkování takových znalostí a dovedností, které podporují zdravý životní styl, a omezení pravděpodobnosti vzniku a rozvoje rizikového chování, zejména užívání návykových látek, závislosti na PC hrách, agrese a šikany a ostatních sociálně patologických jevů.

Primární prevence využívá nejen běžné výuky, kdy je problematika sociálně patologických jevů součástí několika vyučovaných předmětů, ale jsou to zejména programy primární prevence, které zprostředkovávají instituce zaměřené na tuto problematiku. Dále jsou to besedy s odborníky, třídnické hodiny a odborné přednášky.

Školní metodik prevence
Ing. Kateřina Jurisová

353 393 167
jurisova@slszlutice.cz

Konzultace s metodikem prevence je možná na základě individuální domluvy.

Další informace a užitečné odkazy najdete v sekci Ke stažení