×
Co hledáte?
Úvod . Škola . Domov mládeže

Domov mládeže .

Domov mládeže Střední lesnické školy Žlutice je školské zařízení, které zajišťuje žákům kvalifikované výchovné působení, ubytování, stravování a pestré výchovně vzdělávací činnosti. Hlavními úkoly všech pedagogických pracovníků domova mládeže je zajistit ubytovaným žákům co nejlepší podmínky ke studiu, vést je k plnohodnotnému využívání volného času a zároveň vytvořit pro žáky příjemné domácí prostředí.

Mezi priority domova mládeže patří podpora motivace žáků k učení a k dosahování úspěšnosti ve vzdělávání. Důležitá je příprava na vyučování (vytvoření podmínek pro učení, uplatňování pružného času přípravy na vyučování, pomoc žákům s adaptačními problémy, pravidelné sledování studijních výsledků, v případě neúspěchu nacházet s žáky společné řešení), spolupráce se školou, s třídním učitelem, výchovným poradcem a v neposlední řadě spolupráce se zákonnými zástupci.

Domov mládeže je umístěn ve dvoupatrové budově, která tvoří jednotný komplex s budovou školy. Žáci mohou využívat třídy a klubovny pro spontánní individuální i skupinové aktivity. Dále mohou trávit volný čas v aule, kde je umístěn televizor, klavír a kulečník. Na každém pokoji je zdarma možnost připojení k internetu. Žáci mohou využívat kuchyňku se základním vybavením. Přímo v areálu je k dispozici tělocvična s posilovnou.

Žáci se mohou účastnit jak sportovního (volejbal, florbal, basketbal, nohejbal, turnaje), tak kulturního (přednášky, besedy) a společenského (taneční, kvízy, vědomostní testy) dění v domově mládeže, ale také ve městě. Zde mohou navštěvovat knihovnu, galerii, kde jsou pořádány zajímavé výstavy. Mohou také využít sportovní areál s fotbalovým hřištěm, běžeckou a in – line dráhou a workoutovým hřištěm.

Poplatek za ubytování pro žáky

I. kategorie
2 lůžka
3 lůžka

1 500,- Kč za měsíc
1 300,- Kč za měsíc
II. kategorie
4 – 6 lůžek
900,- Kč za měsíc
Ubytování pro 1 osobu250,- Kč za noc

Provoz Domova mládeže

Neděle od 17.30 hod. do pátku 14 hod.

Bc. Eva Hovorková

+420 702 242 482
hovorkova@slszlutice.cz

Vychovatelna

+420 736 201 868

Více informací naleznete v sekci Ke stažení