×
Co hledáte?
Úvod . Škola . Domov mládeže

Domov mládeže .

Domov mládeže Střední lesnické školy Žlutice je školské zařízení, které zajišťuje žákům kvalifikované výchovné působení, ubytování, stravování a pestré výchovně vzdělávací činnosti. Hlavními úkoly všech pedagogických pracovníků domova mládeže je zajistit ubytovaným žákům co nejlepší podmínky ke studiu, vést je k plnohodnotnému využívání volného času a zároveň vytvořit pro žáky příjemné domácí prostředí.

Mezi priority domova mládeže patří podpora motivace žáků k učení a k dosahování úspěšnosti ve vzdělávání. Důležitá je příprava na vyučování (vytvoření podmínek pro učení, uplatňování pružného času přípravy na vyučování, pomoc žákům s adaptačními problémy, pravidelné sledování studijních výsledků, v případě neúspěchu nacházet s žáky společné řešení), spolupráce se školou, s třídním učitelem, výchovným poradcem a v neposlední řadě spolupráce se zákonnými zástupci.

Domov mládeže je umístěn ve dvoupatrové budově, která tvoří jednotný komplex s budovou školy. Žáci mohou využívat třídy a klubovny pro spontánní individuální i skupinové aktivity. Dále mohou trávit volný čas v aule, kde je umístěn televizor, klavír a kulečník. Na každém pokoji je zdarma možnost připojení k internetu. Žáci mohou využívat kuchyňku se základním vybavením. Přímo v areálu je k dispozici tělocvična s posilovnou.

Žáci se mohou účastnit jak sportovního (volejbal, florbal, basketbal, nohejbal, turnaje), tak kulturního (přednášky, besedy) a společenského (taneční, kvízy, vědomostní testy) dění v domově mládeže, ale také ve městě. Zde mohou navštěvovat knihovnu, galerii, kde jsou pořádány zajímavé výstavy. Mohou také využít sportovní areál s fotbalovým hřištěm, běžeckou a in – line dráhou a workoutovým hřištěm.

Poplatek za ubytování pro žáky

I. kategorie
2 lůžka
3 lůžka

1 500,- Kč za měsíc
1 300,- Kč za měsíc
II. kategorie
4 – 6 lůžek
900,- Kč za měsíc
Ubytování pro 1 osobu250,- Kč za noc

Provoz Domova mládeže

Neděle od 17.30 hod.
Pondělí od 11.30 hod.
Úterý od 11.30 hod.
Středa od 11.30 hod.
Čtvrtek od 11.30 hod.
Pátek od 6.00 hod do 14.00 hod.

 

Vychovatelna

+420 736 201 868, 

 

 

Více informací naleznete v sekci Ke stažení