×
Co hledáte?
Úvod . Aktuality . Ukliďme svět! Ukliďme Česko!

Ukliďme svět! Ukliďme Česko!

13. 04. 2017

Clean Up the World (Ukliďme svět!) je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek. Spojením sil vznikl v roce 2015 program Ukliďme Česko!, který vychází ze dvou mezinárodních iniciativ „Clean up the World !“ a „Let´s do it!“.

Naše Střední lesnická škola ve Žluticích se také zapojila do celorepublikového jarního úklidu města a jeho okolí. Ve středu 12.4.2017 se žáci pod vedením vyučujících vydali na sběr odpadu v okolí naší školy, po přilehlých cestách a veřejných místech města. Odpadky se tu pravidelně kupí, místy přibývají i černé skládky a některé nálezy jsou tradiční – kolem silnic plastové kanystry od směsí do ostřikovačů aut, plastové lahve, barely, odhozené pneumatiky, kelímky od kávy apod. Sesbíraný odpad jsme poté roztřídili do sběrných nádob. Touto cestou děkuje také pracovníkům technických služeb města, kteří nám zařídili svoz a následnou likvidaci převážně netříděného odpadu. Naše bilance: 2 pneumatiky, 1 barel, 19 pytlů směsného odpadu, 12 pytlů vytříděného plastu a 2 pytle vytříděného papíru.

Smyslem celé akce však není pouze úklid, ale tímto aktivním přístupem se snažíme přimět své spolužáky, i veřejnost, angažovat se do podobných akcí a podporovat zájem lidí o životní prostředí. Jsme budoucí lesáci a nejsme lhostejní k našemu okolí, máme zodpovědný přístup k dopadům lidské činnosti na prostředí, ve kterém žijeme. A právě odpady jsou tím typickým příkladem, kde se může zapojit každý.

Další aktuality

průvodní-dopis-prodej-majetku-dílnyStáhnout inzerát-vybavení-dílnyStáhnout

Hi20-inzerátStáhnout nabídkové-řízení-Hyundai-i20Stáhnout

Připomeňme si první ročník festivalu, který byl plný radosti a sounáležitosti. Všem ...

Další aktuality