×
Co hledáte?
Úvod . Aktuality . Společná exkurze prvních ročníků

Společná exkurze prvních ročníků

01. 07. 2017

Ve čtvrtek 29.6.2017 se žáci obou prvních ročníků – 1.M a 1.A zúčastnili exkurze zaměřené na technické památky Žluticka. Přes nepřízeň počasí si prohlédli přehradu známou též jako údolní nádrž či vodní dílo Žlutice, která se nachází na řece Střela 2 km západně od Žlutic. Byla vybudována během let 1965–1968 a její sypaná hráz, tvořená svorovými rulami, je dlouhá 233 m. Hrázný pan Beneš nás seznámil s historií i využitím přehrady, zavedl nás i do strojovny, kde jsou od roku 1997 nainstalovány dvě Bánkiho turbíny ČKD TT o výkonu 130 a 89 kW. Hlavním účelem tohoto vodního díla je akumulace vody pro přilehlou úpravnu pitné vody. Tam pokračovala také naše druhá část exkurze. Průvodce pan Zachatý, mistr provozu, nám důkladně přiblížil celý proces odběru, úpravy a rozvodu pitné vody. Na této provozovně je např. závislé celé město Žatec. Skupinový vodovod je dlouhý 238,7 km, počet zásobených obyvatel se pohybuje kolem 15 200 obyvatel.

Další aktuality

Smysluplná brigáda během letních prázdnin.

Místní kolo soutěže YPEF (Young People in European Forests) Jako již tradičně, tak ...

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky oznámili další nález sršně asijské ...

Další aktuality