×
Co hledáte?
Úvod . Aktuality . Technicko-přírodovědný kemp

Technicko-přírodovědný kemp

22. 05. 2019

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, registrační číslo: I KAP   CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_034/0008476, vyrazili naši pedagogové společně se žáky ze ZŠ a ZUŠ Žlutice a ZŠ Bochov na Bublavu. V rámci technicko-přírodovědného kempu se žáci seznámili s činnostmi vykonávanými v lese, s prací lesního mechanizátora. Zkoušeli si opracovávat dřevo, vyrábět ptačí budku a různé dekorace ze dřeva. Čekal je také výlet na nedalekou rozhlednu, sportovní hry, střílení z luku, házení lasem a nechyběl ani táborák.

Další aktuality

Smysluplná brigáda během letních prázdnin.

Místní kolo soutěže YPEF (Young People in European Forests) Jako již tradičně, tak ...

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky oznámili další nález sršně asijské ...

Další aktuality