×
Co hledáte?
Úvod . Aktuality . Informace o provozu školy od 17. 05. 2021

Informace o provozu školy od 17. 05. 2021

13. 05. 2021
  • Ve středních školách se od 26. 04. 2021 umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků ve skupině.
  • Osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob.
  • Žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.
  • Od pondělí 17. 05. 2021 bude probíhat výuka dle rozpisu (viz. Tabulka číslo 1) a rozvrhu hodin, který bude umístěn na webovém portálu Škola Online.
  • Pro ubytované žáky platí běžný rozvrh možnosti příjezdu do domova mládeže. Příjezd do domova mládeže je možný v neděli od 17.30 hodin do 20.30 hodin (z důvodu jiného typu testu a delšího testování).
  • Všichni žáci, kteří nastupují na prezenční výuku (budou fyzicky přítomni ve škole) nebudou mít přihlášenou stravu. Kdo bude mít zájem o stravování, nechť si stravu přihlásí nejpozději do čtvrtka 13. 05. 2021 do 11.00 hod.
  • Páteční časový harmonogram výuky pro žáky, kteří mají distanční výuku (on line) bude následující:

1. hodina          7.50 hod. – 8.35 hod.
2. hodina          8.40 hod. – 9.25 hod.
3. hodina          9.35 hod. – 10.20 hod.
4. hodina          10.25 hod. – 11.10 hod.

  • Dálkové studium bude probíhat prezenční i distanční formou dle rozvrhu na webovém portálu Škola Online a dle přiložené tabulky číslo 1. Žáci dálkového studia mohou využít individuálních konzultací s vyučujícím.

Žáci jsou během prezenční výuky povinni dodržovat všechna hygienická nařízení a opatření. Během prezenční výuky a pobytu na domově mládeže jsou žáci povinni nosit respirátory. Žáci budou také jedenkrát v týdnu testováni, informace o testování jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Tabulka číslo 1: Harmonogram výuky od 17. 05. 2021

Třída

Výuka

od 17. 05. 2021 do 21. 05. 2021

1. A

distanční výuka (on line)

2. A

distanční výuka (on line)

3. A

prezenční výuka

(praktická výuka –předmětová cvičení)

4. A

prezenční výuka

(skupinové konzultace)

1. M/Z

distanční výuka (on line)

2. M/Z

prezenční výuka

(odborný výcvik na školním polesí a pozemcích)

3. M/Z

distanční výuka (on line)

Další aktuality

průvodní-dopis-prodej-majetku-dílnyStáhnout inzerát-vybavení-dílnyStáhnout

Hi20-inzerátStáhnout nabídkové-řízení-Hyundai-i20Stáhnout

Připomeňme si první ročník festivalu, který byl plný radosti a sounáležitosti. Všem ...

Další aktuality