×
Co hledáte?
Úvod . ADJUNKTEM NA LÉTO

ADJUNKTEM NA LÉTO .

Pro studenty maturitních lesnických oborů (podmínkou 18 let a výše) je v LČR brigáda možná od 1. 7. do 31. 8. 2024 (maturanti
mohou na brigádu nastoupit hned po maturitě), min. doba brigády
musí být 4 týdny – není podmínkou odpracovat je “v kuse”,
záleží na domluvě s vedoucím příslušné lesní správy nebo
lesního závodu.

Studenti budou zaměstnání na dohodu o provedení práce, odměna z
dohody činí 129 Kč/hod + výkonnostní odměna 19 Kč/hod, celkem
tedy až 148 Kč/hod.

Od studentů požadujeme předložení potvrzení o studiu (škola,
obor, ročník).

Studenti jsou nejprve seznámeni s postupy prací u LČR, s výrobou,
s revírem, kde budou působit.

Možné činnosti na brigádě:

1) samostatná práce v porostu: (zde je velký důraz kladen na
schopnost orientace studenta v terénu, na práci s lesnickou mapou)

  • Vyhledávání kůrovce
  • Pohyb v terénu dle mapy – kontrola lapáků a lapačů + vybírání lapačů
  • Kontrola stavu oplocenek
  • Zjišťování škod zvěří na porostech

2) ve spolupráci s revírníkem:

  • Vyznačování těžeb předmýtních a mýtních vč. určení hmoty výtěže
  • Měření hrání na odvozním místě
  • Svěrkování
  • Přebírka dřevní hmoty – kontrolní měření, přebírání prací
  • Realizace výchovných zásahů

Výpomoc studenta při lesní pedagogice (školy, skaut, letní
tábory)