×
Co hledáte?

Lesnictví .

Absolventem tohoto čtyřletého maturitního oboru je lesník. Lesník je profesionál, který zvládá samostatně
organizovat a řídit práci přímo v lesnickém provozu, realizuje záměry vlastníka lesa v praxi.

Kód oboru
41-46-M/01
Název oboru
Lesnictví
Délka studia
4 roky
Zakončení
Maturitní zkouška
Forma studia
Denní studium
Přihláška k dennímu studiu