×
Co hledáte?
Úvod . Pro žáky . Školní parlament . Zápisy z jednání . Zápis ze dne 02. 10. 2023

Zápis ze dne 02. 10. 2023 .

 • Seznámení se členy parlamentu, organizace a cíle školního parlamentu.
 • Informace o harmonogramu školního roku a volnočasových aktivitách.
 • Informace o založení domovní rady na domově mládeže. Zájemci o členství v této domovní radě se mohou hlásit u vedoucí vychovatelky domova mládeže.
 • Společná debata s žáky ohledně volnočasových aktivit (zdali jsou spokojeni s nabídkou, pestrostí, co by uvítali aj.).
 • Zájem žáků o vytvoření herního kroužku, žáci mezi sebou zjistí, o jaké aktivity by měli spolužáci v rámci tohoto kroužku zájem a jaké hry by preferovali.
 • Členové parlamentu odhlasovali, že parlament se bude konat vždy první týden v měsíci, a to v pondělí. Mimořádné parlamenty pak dle potřeby. Členové parlamentu odsouhlasili, že jednou za dva měsíce se bude školního parlamentu účastnit i paní Vlašimská, která bude s žáky postupně budovat vizi školy.
 • Informace o konání akcí v rámci školy a DM v měsíci říjnu.
 • Informace o konání místního kola soutěže ,,Bezpečné dny v práci“.
 • Informace o školní jídelně, žáci si neodhlašují stravu, zejména večeře, dochází tak k plýtvání surovin. Od 01. 11. 2023 dojde ke změně v přihlašování stravy a to tak, že se žáci budou přihlašovat ke stravě sami. Veškeré informace obdrží zákonní zástupci i žáci v písemné podobě.
 • Informace žákům ohledně odpolední svačiny, kterou si budou vyzvedávat u oběda.
 • Informace o termínu zkušebního spuštění školního bufetu.
 • Dotaz členů parlamentu ohledně vstupu do areálu školy (oprava chodníku).
 • Důraz na dodržování pořádku (odpadky aj.) nejen v areálu školy, ale i mimo něj.