×
Co hledáte?
Úvod . Zápis ze dne 08. 11. 2022

Zápis ze dne 08. 11. 2022 .

  • Seznámení s novými projekty a zapojením školy do Asociace lesnických škol.
  • Informace o nadcházejících akcích školy (Hubertova jízda, Svatohubertská mše, naháňka maturitního ročníku, Hubertská zábava).
  • Možnost zapojení se do organizace Dne otevřených dveří, který proběhne 2.12.2022.
  • Pomoc při plánování a organizaci volného času žáků.
  • Informace o plánovaném dotazníkovém šetření týkající se Mapy školy.
  • Společná práce a aktivita na vytvoření vize školy, úkol do příštího setkání vytvoření společně se třídou ideální školy volnou formou (písemně, namalováno, vyrobeno aj.).
  • Dbát na pořádek ve všech budovách školy a chovat se šetrně k veškerým zařízením, šetření veškerých energií (světlo, teplo), nutné dodržovat čistotu v okolí školy, DM a Žlutic.
  • Podpora volnočasových aktivit žáků a využití volného času k účasti na kroužcích organizovaných školou.