×
Co hledáte?
Úvod . Zápis ze dne 17. 04. 2023

Zápis ze dne 17. 04. 2023 .

  • Žáci jednotlivých tříd představili své nápady a návrhy, co by se mohlo ve škole, na domově mládeže i v areálu školy změnit – výstavba altánu, rozmístění dalších laviček, vytvoření klidových zón po areálu, studovna, výlety po okolí, vaření, filmové večery, a jiné).
  • Představení paní MgA. Terezy Vlašimské, která přijela do školy jako mediátor s tématem Designové a kreativního myšlení. Zapojila žáky do aktivit, které se zaměřovali na ukotvení některých pojmů – volný čas, zájmy, dovednosti, znalosti, charakteristika, osobní postoj a další.
  • V rámci aktivit si žáci ve skupinách vytvářeli osobnosti, kterým přidělovali zadané vlastnosti. Své práce pak představovali před ostatními. Na další setkání dostali za úkol připravit si rozdíl mezi potřebou a dovedností.