×
Co hledáte?
Úvod . Ke stažení . Domov mládeže

Domov mládeže .

pdf Plán činnosti domova mládeže na školní rok 2021/2022
pdf Organizace stravování a ubytování ve školním roce 2021/2022
pdf Smlouva o ubytovaní v domově mládeže pro žáky 1. až 3. ročníku ve školním roce 2021/2022
pdf Smlouva o ubytovaní v domově mládeže pro žáky 3. ročníků učebních oborů ve školním roce 20201/2022
pdf Smlouva o ubytovaní v domově mládeže pro žáky 4. ročníku maturitního oboru ve školním roce 2021/2022
pdf Vnitřní řád domova mládeže
pdf Denní řád domova mládeže
pdf Sankční řád domova mládeže
pdf Školní vzdělávací program domova mládeže
pdf Plán činnosti domova mládeže na školní rok 2020/2021
pdf Řád provozu WIFi sítě v domově mládeže
pdf Zásady pro používání vlastních elektrospotřebičů v domově mládeže
pdf Souhlasné prohlášení zákonného zástupce
pdf Souhlasné prohlášení zletilého žáka
pdf Informace k nástupu do domova mládeže ve školním roce 2020/2021