×
Co hledáte?
Úvod . Ke stažení . Domov mládeže

Domov mládeže .

pdf Informace k nástupu do domova mládeže ve školním roce 2022/2023
pdf Organizace stravování a ubytování ve školním roce 2022/2023
pdf Smlouva o ubytovaní v domově mládeže pro žáky 1. až 3. ročníku ve školním roce 2022/2023
pdf Smlouva o ubytovaní v domově mládeže pro žáky 3. ročníků učebních oborů ve školním roce 2022/2023
pdf Smlouva o ubytovaní v domově mládeže pro žáky 4. ročníku maturitního oboru ve školním roce 2022/2023
pdf Vnitřní řád domova mládeže
pdf Denní řád domova mládeže
pdf Sankční řád domova mládeže
pdf Školní vzdělávací program domova mládeže
pdf Řád provozu WIFi sítě v domově mládeže
pdf Zásady pro používání vlastních elektrospotřebičů v domově mládeže
pdf Souhlasné prohlášení zákonného zástupce
pdf Souhlasné prohlášení zletilého žáka