×
Co hledáte?
Úvod . Události . Exkurze 4. A na Moravu

Exkurze 4. A na Moravu

31. 03. 2014

Ve dnech 31. 3. – 3. 4. 2014 vyrazila 4. A na svou poslední exkurzi, a to na Moravu.
V plánu bylo během čtyř dní celkem deset tematických zastávek se zaměřením zejména na SM, BK, BO a DB hospodářství a zvláště chráněná území, což se nám podařilo splnit.

První den jsme nejprve navštívili zbrojovku Sellier & Bellot ve Vlašimi, která se řadí mezi nejstarší strojírenské firmy. Založena byla 5. 8. 1825 Louis Sellierem a Jean Maria Nicolaus Bellotem na žádost rakouského císaře Františka I. Vyrábí zde kulové, brokové a pistolové náboje, které vyváží (85%) do mnoha zemí celého světa.

Odpoledne bylo na programu SM hospodářství na LS Pelhřimov, která celá spadá do PLO 16 – Českomoravská vrchovina v 5. a 6. lvs s 83% zastoupením SM. Obnova na vhodných stanovištích je zde prováděna hospodářským způsobem podrostním případně násečným ve prospěch přirozené obnovy. Večeři jsme měli připravenou v zámku ve Křtinách a nocleh byl zajištěn ve vzdělávacím zařízení Josefov, které je součástí ŠLP Křtiny patřící MZLU v Brně.

Druhý den vyrazili na prohlídku propasti Macocha hluboké 138,7 m, která je součástí CHKO Moravský kras, nejstarší a nejrozsáhlejší krasovou oblastí České republiky, která byla vyhlášena v roce 1956. Svým geologickým podkladem a členitým terénem umožňuje existenci specifických rostlinných a živočišných společenstev.

Pak bylo na programu BK hospodářství na ŠLP Křtiny. Zde jsme byli seznámeni s historií ŠLP, které slouží od roku 1923 pedagogické a vědecké činnosti posluchačů Mendelovy univerzity v Brně. Lesní pozemky mají rozlohu 10 200 ha. Shlédli jsme zde názorné ukázky výchovy a pěstování BK včetně clonné seče a vystoupali jsme i na zrekonstruovanou Alexandrovu rozhlednu nad městem Adamov. Odpoledne jsme absolvovali mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina v Brně, kde jsme si mohli prohlédnout nejen lesnickou techniku, ale i myslivecké trofeje a potřeby nebo bohatý doprovodný program. Nocleh byl zajištěn v hotelu Junior v Bzenci, který provozuje SOŠ lesnické a rybářské.

Ve středu dopoledne jsme se seznámili na LS Strážnice s BO hospodářstvím na vátých píscích u Bzence, kde mocnost vrstvy písku dosahuje až 20 m. Viděli jsme 103 ha velké požářiště, které vzniklo v roce 2012 v důsledku rozsáhlého požáru, jehož příčinu se nepodařilo objasnit. Velké škody na sazenicích zde způsobují ponravy chrousta maďalového. Plochy po těžbě písku jsou tu následně rekultivovány TP.

Odpoledne bylo na programu DB hospodářství v lužních lesích na soutoku řek Moravy a Dyje, které spadá pod správu LZ Židlochovice. Tato oblast ve tvaru trojúhelníka o výměře cca 5 000 ha, jejíž nejjižnější bod leží v nadmořské výšce 151 m n. m., byla periodicky zaplavována. Nyní je protkána sítí kanálů, starých říčních ramen a tůní. Nejčastější dřevina je zde DBl, JS, VR, TP.

V podvečer jsme se prošli v krásném Lednickém zámeckém parku, součástí významného areálu, který byl v roce 1996 zapsán na Seznam UNESCO. Byl založen už v 18. století šlechtickým rodem Liechtensteinů. V parku se nachází zajímavé stavby, někteří z nás došli až k Minaretu. Přenocovali jsme v tělocvičně mikulovského gymnázia, které je umístěno v bývalém klášteře ze 17. století.

Poslední den naší exkurze byla na programu prohlídka obory Bulhary, kterou spravuje polesí Mikulov. Zde jsme byli seznámeni s mysliveckým hospodařením. Jako závěrečná tečka nás čekalo seznámení s výjimečně zachovalou přírodou NP Podyjí, naším nejmenším národním parkem, který má rozlohu 63 km2. Byl vyhlášen v roce 1991 a vyznačuje se mimořádnou rozmanitostí živočišných a rostlinných druhů. Odměnou za vytrvalost pěší tůry nám byla úžasná vyhlídka na meandrující řeku Dyji.

Závěrem musím konstatovat, že exkurze se vydařila nejen díky krásnému počasí, ale i vstřícným a ochotným průvodcům, kteří se nám všude věnovali. Myslím, že studenti si odnesli mnoho poznatků a zážitků a jsem ráda, že jsme vše absolvovali a šťastně se vrátili do Žlutic.

Ing. Jaroslava Waisová, Ph.D.

Další aktuality

průvodní-dopis-prodej-majetku-dílnyStáhnout inzerát-vybavení-dílnyStáhnout

Hi20-inzerátStáhnout nabídkové-řízení-Hyundai-i20Stáhnout

Připomeňme si první ročník festivalu, který byl plný radosti a sounáležitosti. Všem ...

Další aktuality