×
Co hledáte?
Úvod . Škola . Projekty

Projekty .

Probíhající projekty

Název projektu: Zvyšujeme kvalitu výuky II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015337 Období realizace: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 v minimálním rozsahu

Realizace projektu 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023
Škola partner s finančním příspěvkem.

Přehled aktivit

  • Pořízení měřící laserové soupravy
  • Vybudování centra pro profesní vzdělávání lesních mechanizátorů
  • Polytechnické kroužky
  • Projektový den

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ nebo VOŠ
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Realizované projekty

Název projektu: EU peníze školám, registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1104
Název projektu: Vzdělávání v lesnických disciplínách, registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/19.0004
Název projektu: Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.11/03.0014
Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0004
Název projektu: Zvyšujeme kvalitu výuky, registrační číslo: CZ: 02.3.68/0.0/0.0/16_16035/0005454
Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, registrační číslo: I KAP   CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_034/0008476