×
Co hledáte?
Úvod . Škola . Projekty

Projekty .

Probíhající projekty

 • Operační program Jana Amose Komenského č. 02_22_003 – Šablony pro SŠ a VOŠ I, CZ.02.02.XX/00/22_003/0002172
 • Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 na realizaci projektu „Zelená učebna s celoročním provozem “ registrační číslo CZ.10.01.01/00/23_005/0000326
 • Dotační program 129 720 Centra odborné přípravy 2024-2028
 • Projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025“
 • DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

Realizované projekty

 • Název projektu: Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na ŠP Chlumská hora pro žáky SLŠ Žlutice, p.o.
 • Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji
 • Název projektu: Zvyšujeme kvalitu výuky II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015337
 • Název projektu: Doučování žáků škol, REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
 • Název projektu: Digitalizujeme školu, Realizace investic národního plánu obnovy – Komponenta 3.1
 • Název projektu: EU peníze školám, registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1104
 • Název projektu: Vzdělávání v lesnických disciplínách, registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/19.0004
 • Název projektu: Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.11/03.0014
 • Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0004
 • Název projektu: Zvyšujeme kvalitu výuky, registrační číslo: CZ: 02.3.68/0.0/0.0/16_16035/0005454
 • Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, registrační číslo: I KAP   CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_034/0008476
 •  

Přehled aktivit

 • Pořízení měřící laserové soupravy
 • Vybudování centra pro profesní vzdělávání lesních mechanizátorů
 • Polytechnické kroužky
 • Projektové dny
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ nebo VOŠ
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů