×
Co hledáte?
Úvod . Škola . Školní polesí

Školní polesí .

Školní polesí Chlumská hora slouží k odborné výuce oborů Lesní mechanizátor a Lesnictví, součástí školního polesí je i školní honitba o výměře 500 ha, která slouží rovněž pro potřeby výuky. Školní polesí se nachází v přírodní lesní oblasti číslo 9 Rakovnicko-kladenská pahorkatina. Chlumská hora je výraznou dominantou v krajině. Budete-li ji hledat na mapě ČR, pak hledejte na jihovýchodě Karlovarského kraje u městečka Manětín, které je již v kraji Plzeňském, je dlouhá cca 5 km a široká cca 1 km. Zaujímá plochu cca 475 ha.

Jedná se o vrch sopečného původu s četnými čedičovými vyvřelinami. Na vrcholu jejího jihovýchodního výběžku je talířová prohlubeň, bývalý sopečný kráter. Přímo pod vrcholem najdeme více než 4 m hlubokou boční trhlinu zvanou Černý kámen, rovněž pozůstatek dávné sopečné činnosti. Poblíž jsou i četné mrazové sruby a kamenné sutě. Chlumská hora je zbytkem třetihorního lávového příkrovu, který vznikl při sopečné činnosti asi před 35 milióny let. V kulturní krajině představuje druhově bohatý ostrov přirozené vegetace s teplomilným lesním porostem dubu letního a zimního, lípy srdčité, borovice lesní a dále společenstva čedičových sutí a skal. Od roku 1947 je území chráněno jako Přírodní rezervace Chlum. Minerálně bohatý a výhřevný čedičový podklad, členitý terén s rozličně orientovanými svahy a odlišné klima vytvářejí vhodné životní podmínky pro řadu rostlin a živočichů. Faunu rezervace charakterizuje výskyt mloka skvrnitého, čápa černého, včelojeda lesního, jezevce lesního a původem východoasijského jelena siky. Na lesních okrajích roste např. kakost krvavý, dobromysl obecná, pupava Biebersteinova, třezalka horská, lilie zlatohlavá.

Území LHC spadá do klimatického okrsku B5 – mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný. Průměrná roční teplota je 7,0 °C, průměrné roční srážky 525 mm, průměrná teplota ve vegetačním období je 12,9 °C, průměrné srážky ve vegetačním období 322 mm, vegetační doba trvá 149 dnů. Nebezpečné větry mívají Z až SSZ směr.

Na čedičovém útesu Chlumské hory nedaleko západočeského Manětína naleznete strom, který neroste nikde jinde na světě. Jde o jeřáb manětínský (Sorbus rhodanthera). Střední lesnická škola Žlutice ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) zahájila před rokem projekt zaměřený na vyhledávání jednotlivých stromů tohoto druhu, zkoumání jejich ekologie a rozmnožovacích schopností.

Prodej palivového dříví

Prodáváme jehličnaté a listnaté palivové dříví s možností odvozu.

Jaroslav Názler

+420 734 188 287
nazler@slszlutice.cz

Prodej zvěřiny a možnost poplatkového lovu

Zvěřina je prodávána v celých kusech, v srsti, bez hlavy a běhů (mimo prasete divokého, kde je povinnost uvádět do oběhu tuto zvěřinu vždy s hlavou a běhy, za což je při vážení sráženo 10 procent z váhy kusu). Nabízené druhy jsou zvěř sičí, dančí, srnčí a černá.

Nabízíme možnost poplatkového lovu jelena siky a srnce obecného s možností ubytování v blízkosti školní honitby.

Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.


stolarikova@slszlutice.cz

Pivoň žlutický

(Caprelepus flavusus) je endemitní druh žijící v lesích Doupovských hor a na Chlumské hoře. Vzhledem k jeho plachosti, ostražitosti a chytrosti je téměř nemožné ho pozorovat. Pivoň žije v norách, které poznáte na první pohled, ve stropě nor svými parůžky vytváří nezaměnitelné rýhy. Proslul svou schopností napodobit jakýkoli zvuk, který za svůj život slyšel, včetně lidského hlasu.