×
Co hledáte?
Úvod . Škola . EVVO

EVVO .

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) je systém, který vede k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a životního stylu potřebných k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje v místním i globálním měřítku.

Cílem EVVO je vytvořit vzdělávací a informační systém, který povede ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a přispěje k výraznějšímu zapojení všech do řešení ekologických problémů a uvědomování si důsledků konání a chování jednotlivce i celého společenství na životní prostředí.

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Ing. Eva Wollrábová

eva.wollrabova@slszlutice.cz

Další informace a užitečné odkazy najdete v sekci Ke stažení

Další výskyt sršně asijské