×
Co hledáte?
Úvod . Škola . GDPR

GDPR .

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále též “GDPR”) jsou naše webové stránky zabezpečeny tak, aby jeho zabezpečení odpovídalo požadavku GDPR. Při provozu webu používáme firewall, který zajišťuje ochranu webu proti útokům z venku (např. hackeři). K ochraně tohoto webu používáme antivirové a antimalwareové pluginy, které brání šíření škodlivých kódů, můžete tak náš web procházet bez obav, že by se z něho do vašeho počítače šířil škodlivý software.

Naše organizace využívá cookies.

Škola má zpracovanou dokumentaci a zavedený soulad s obecným nařízení GDPR. Pro případy bezpečnostních incidentů má naše organizace zpracovaný “Plán řízení bezpečnostních incidentů”, aby byla zajištěna maximální bezpečnost vašich osobních údajů.

Střední lesnická škola Žlutice má certifikovaného “Pověřence pro ochranu osobních údajů”.

Kdykoliv se nás můžete dotázat, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a na základě jakého právního titulu.

Kontakt na pověřence

Martin Rais
354 222 193
gdpr@kr-karlovarsky.cz

Úkoly pověřence:

  • Sleduje soulad vnitřní praxe organizace s právní úpravou ochrany osobních údajů.
  • Spolupracuje s dozorovým úřadem.
  • Zajištuje kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace.
  • Poskytuje poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitoruje jeho uplatňování.

Více informací naleznete v sekci Ke stažení