×
Co hledáte?
Úvod . Škola . Kariérové poradenství

Kariérové poradenství .

Úkoly kariérového poradce

  • poradenská činnost zaměřená na individuální a skupinová šetření a konzultace k volbě povolání,
  • metodická činnost v rámci individuálního či skupinového sezení s žáky, která mají za úkol zjišťování jejich zájmů, vlastností, kompetencí, hodnot, dovedností a znalostí, silných stránek apod.,
  • informační činnost poskytující odborné informace z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníků školy,
  • pomoc žákům při rozhodování o volbě jejich dalšího směřování v životě, zkoumání možností, plánování dílčích kroků i dlouhodobějších cílů, a jejich vedení k samostatnému rozhodování,
  • spolupráce s lokálními i národními firmami a institucemi, které nabízejí příležitosti k uplatnění absolventů,
  • spolupráce s vysokými školami a studenty těchto vysokých škol, kteří mohou pomoci při rozhodování a výběru oboru studia.
  • spolupráce s třídními učiteli na podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem,
  • koordinace práce třídních učitelů v rámci třídnických hodin.

Kariérový poradce spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem.

Kariérový poradce Mgr. Jana Dlesková tel: 353 393 167 dleskova@slszlutice.cz

Individuální konzultace je možná v úterý od 13 do 14 hod. nebo na základě předchozí domluvy.