×
Co hledáte?
Úvod . Události . INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 26. 04. 2021

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 26. 04. 2021

20. 04. 2021
 • Ve středních školách se od 26. 04. 2021 umožňuje praktické vyučování apraktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků ve skupině.
 • Osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků astudentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob.
 • Žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.
 • Od pondělí 26. 04. 2021 bude probíhat výuka dle rozpisu (viz. Tabulka číslo 1) a rozvrhu hodin, který bude umístěn na webovém portálu Škola Online.
 • Pro ubytované žáky platí běžný rozvrh možnosti příjezdu do domova mládeže. Příjezd do domova mládeže je možný v neděli od 17.30 hodin do 21.00 hodin.
 • Všichni žáci, kteří nastupují na prezenční výuku (budou fyzicky přítomni ve škole) nebudou mít přihlášenou stravu. Kdo bude mít zájem o stravování, nechť si stravu přihlásí nejpozději do čtvrtka 22. 04. 2021 do 11.00 hod.
 • Páteční časový harmonogram výuky pro žáky, kteří mají distanční výuku (on line) bude následující:
 1. hodina 7.50 hod. – 8.35 hod.
 2. hodina 8.40 hod. – 9.25 hod.
 3. hodina 9.35 hod. – 10.20 hod.
 4. hodina 10.25 hod. – 11.10 hod.
 • Dálkové studium bude probíhat prezenční i distanční formou dle rozvrhu na webovém portálu Škola Online a dle přiložené tabulky číslo 1. Žáci dálkového studia mohou využít individuálních konzultací s vyučujícím.
 • Žáci jsou během prezenční výuky povinni dodržovat všechna hygienická nařízení a opatření. Během prezenční výuky a pobytu na domově mládeže jsou žáci povinni nosit respirátory. Žáci budou také dvakrát v týdnu testováni, informace o testování jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Tabulka číslo 1: Harmonogram výuky od 26. 4. 2021

Třída

Výuka od
26. 4. do 30. 4. 2021

Výuka od
3. 5. do 7. 5.

1. A

distanční výuka (online)

prezenční výuka (odborné praxe na školním polesí)

2. A

prezenční výuka (odborné praxe na školním polesí)

distanční výuka (online)

3. A

distanční výuka (online)

prezenční výuka (praktická výuka – odborná praxe, předmětová cvičení)

4. A

prezenční výuka (praktická výuka – odborná praxe, předmětové cvičení)

distanční výuka (online)

1. M/Z

prezenční výuka (odborný výcvik na školním polesí a pozemcích)

distanční výuka (online)

2. M/Z

distanční výuka (online)

prezenční výuka (odborný výcvik na školním polesí a pozemcích)

3. M/Z

prezenční výuka (odborný výcvik na školním polesí a pozemcích)

distanční výuka (online)

2. D

prezenční výuka (odborné praxe na školním polesí)

prezenční výuka (odborné praxe na školním polesí)

3. D

distanční výuka (online)

prezenční výuka (praktická výuka – odborná praxe, předmětová cvičení)

Další aktuality

Hi20-inzerátStáhnout nabídkové-řízení-Hyundai-i20Stáhnout

Připomeňme si první ročník festivalu, který byl plný radosti a sounáležitosti. Všem ...

zápis-o-průběhu-a-vysledku volebStáhnout

Další aktuality