×
Co hledáte?
Úvod . Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji .

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 v minimálním rozsahu

Realizace projektu 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023
Škola partner s finančním příspěvkem.