×
Co hledáte?
Úvod . Obecné informace

Obecné informace .

Domovní rada je instituce zřízená za účelem zvýšení vlivu žáků na dění v domově mládeže.

Jsou v ní zastoupeni žáci jednotlivých výchovných skupin. Rada se koná 1x měsíčně. Pravidelné schůzky domovní rady jsou po domluvě přístupné kterémukoliv žáku či zaměstnanci školy. Schůzku domovní rady svolává vedoucí vychovatelka.

Termín je stanoven vždy na předchozí schůzce. Členové domovní rady předávají informace získané při schůzce spolužákům na schůzkách výchovných skupin. Svoji neúčast na radě omlouvají předem.