×
Co hledáte?
Úvod . OP JAK – Šablony I – SLŠ Žlutice

OP JAK – Šablony I – SLŠ Žlutice .

Přehled aktivit

  • Pořízení měřící laserové soupravy
  • Vybudování centra pro profesní vzdělávání lesních mechanizátorů
  • Polytechnické kroužky
  • Projektový den

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ nebo VOŠ
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů