×
Co hledáte?
Úvod . OP JAK – Šablony I – SLŠ Žlutice

OP JAK – Šablony I – SLŠ Žlutice .

Název projetku: OP JAK – Šablony I – SLŠ Žlutice, je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002172