×
Co hledáte?

Zahradník .

Absolvent tohoto oboru si osvojí základní práce ve všech zahradnických oborech jako je zelinářství, květinářství,
ovocnictví, sadovnictví a podle regionálních podmínek také v technologii zpracování ovoce a zeleniny.

Kód oboru
41-52-H/01
Název oboru
Zahradník
Délka studia
3 roky
Zakončení
Výuční list
Forma studia
Denní studium
Přihláška k dennímu studiu