Aktuality Tříkrálový koncert

O škole

Základní kámen budovy naší školy byl položen 6. září 1926 a obor Lesnictví se na ní vyučuje od 1. 9. 1988. Střední lesnická škola ve Žluticích je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Karlovy Vary. Organizace sdružuje střední lesnickou školu, domov mládeže, školní jídelnu, školní polesí a myslivecký revír.

Posláním školy je připravovat žáky pro práci lesníků v základních jednotkách lesního hospodářství. Jejich uplatnění je u lesních akciových společností, městských lesů, LČR, organizacích provozujících myslivost, orgánů státní správy, organizací zajišťujících ozeleňování krajiny aj. V evidenci úřadů práce se naši studenti vyskytují v malé míře.

Budova Střední lesnická školy Žlutice

V denním čtyřletém studiu oboru Lesnictví 41-46-M/01 se vzdělávají žáci základních škol a učilišť. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Zájemci zde mají také možnost vzdělávat se v uvedeném oboru distančně. Od září roku 2007 byl ve škole otevřen obor Lesní mechanizátor 41-56-H/01. Absolventi tohoto oboru získají střední vzdělání s výučním listem. Tříletý obor připravuje žáky pro pozici kvalifikovaných a odborných pracovníků v oblasti těžby dříví, druhování dříví, manipulaci se dřevem, soustřeďování a odvoz dříví. Také budou připraveni pro práci týkající se sběru semen ze stojících stromů a pro práci související s pěstováním a ochranou lesa.

V září roku 2013 naše škola otevřela 2 nové obory. Obor Zahradnictví 41-44-M/01, jedná se o čtyřletý maturitní obor. Během studia se žáci seznámí se všemi přírodními procesy, které mohou v přírodě nastat. Naučí se rozeznávat druhy dřevin, keřů a bylin, práci s mapováním krajiny a softwarem Field-Map. Obor Včelař – 41-51-H/02 je tříletý obor. Jeho absolventi získají střední vzdělání s výučním listem. Během studia se žáci naučí veškerým včelařským pracím, osvojí si dovednosti spočívající v ošetřování včelstev v průběhu celého včelařského roku v souladu s biologií včelstva, zjistí, jak budovat včelařská zařízení (včelnice, včelíny), jak vyrábět včelařské pomůcky a úly (rozšířené základy truhlářské práce), správně zhodnotit zdravotní stav včelstev a účelně je léčit, získávat a zpracovávat včelařské produkty s jejich následnou distribucí konečnému zákazníkovi.

Mimo odborné předměty škola vyučuje všechny všeobecně vzdělávací předměty (viz učební plán). Praktická cvičení a praxe absolvují žáci na školním polesí, školní honitbě a u jiných lesnických organizací. Vyvrcholením této části výuky je individuální vyhotovování projektů v předmětech lesní těžba, pěstování lesů, hospodářská úprava lesů, ekonomika a ochrana lesů. Do oblasti praktického vzdělávání patří i odborné exkurze orientované podle odborné náplně v daném ročníku.

Ke stažení

Školní řád
Školní preventivní strategie
Program prevence rizikového chování
Krizový plán školy pro školní rok 2017/2018
Krizový plán při výskytu, konzumaci, distribuci návykové látky
Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany
Užitečné kontakty týkající se prevence
Užitečné odkazy týkající se prevence
Školní plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017

Hospodaření školy

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2019

Projekt EU