Aktuality Střední lesnická škola Žlutice na soutěži ve vábení jelenů v Salzburgu

O škole

Základní kámen budovy naší školy byl položen 6. září 1926 a obor Lesnictví se na ní vyučuje od 1. 9. 1988. Střední lesnická škola ve Žluticích je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Karlovy Vary. Od 1. 8. 2017 došlo ke sloučení Střední lesnické školy Žlutice, p.o. a Středního odborného učiliště Toužim, p.o. Zemědělské odborné učiliště v Toužimi bylo založeno 1. září roku 1960. V roce 1980 bylo zřízeno Střední odborné učiliště, jehož zřizovatelem byl od roku 2001 Karlovarský kraj.

Organizace sdružuje střední lesnickou školu, domov mládeže, školní jídelnu, školní polesí, školní pozemek (skleníky, záhony), školní dílny a myslivecký revír.

Posláním školy je připravovat žáky pro práci lesníků v základních jednotkách lesního hospodářství. Jejich uplatnění je u lesních akciových společností, městských lesů, LČR, organizacích provozujících myslivost, orgánů státní správy, organizací zajišťujících ozeleňování krajiny aj. Teoretické znalosti si žáci vyzkouší na příkladech v praxi a v reálných podmínkách. Brněnská rodinná firma HA-SOFT, s.r.o. nám zdarma poskytuje nejmodernější špičkový software pro komplexní řízení lesního hospodářství. Od roku 2019 tak naši studenti pracují v rámci výuky Hospodářské úpravy lesa, Lesní těžby a Ekonomiky se SEIWINEM – nejpoužívanějším informačním systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR. Dále pak připravovat žáky pro práci v dřevařských organizacích, v těžební a pěstební činnosti, v zahradnických a květinářských podnicích a autoservisů. V evidenci úřadů práce se naši studenti vyskytují v malé míře.

Budova Střední lesnická školy Žlutice

V denním čtyřletém studiu oboru Lesnictví 41-46-M/01 se vzdělávají žáci základních škol a učilišť. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Zájemci zde mají také možnost vzdělávat se v uvedeném oboru dálkově. Od září roku 2007 byl ve škole otevřen obor Lesní mechanizátor 41-56-H/01. Absolventi tohoto oboru získají střední vzdělání s výučním listem. Tříletý obor připravuje žáky pro pozici kvalifikovaných a odborných pracovníků v oblasti těžby dříví, druhování dříví, manipulaci se dřevem, soustřeďování a odvoz dříví. Také budou připraveni pro práci týkající se sběru semen ze stojících stromů a pro práci související s pěstováním a ochranou lesa.

V září roku 2013 naše škola otevřela 2 nové obory. Obor Zahradnictví 41-44-M/01, jedná se o čtyřletý maturitní obor. Během studia se žáci seznámí se všemi přírodními procesy, které mohou v přírodě nastat. Naučí se rozeznávat druhy dřevin, keřů a bylin, práci s mapováním krajiny a softwarem Field-Map. Obor Včelař – 41-51-H/02 je tříletý obor. Jeho absolventi získají střední vzdělání s výučním listem. Během studia se žáci naučí veškerým včelařským pracím, osvojí si dovednosti spočívající v ošetřování včelstev v průběhu celého včelařského roku v souladu s biologií včelstva, zjistí, jak budovat včelařská zařízení (včelnice, včelíny), jak vyrábět včelařské pomůcky a úly (rozšířené základy truhlářské práce), správně zhodnotit zdravotní stav včelstev a účelně je léčit, získávat a zpracovávat včelařské produkty s jejich následnou distribucí konečnému zákazníkovi. Od 1. 8. 2017 došlo ke sloučení organizací Střední lesnická škola Žlutice, p.o. a Středního odborného učiliště Toužim, p.o. Od 1. 9. 2017 se na škole vyučují další obory. Obor Kuchař – číšník – 65-51-H/01 je tříletý obor, po jehož absolvování získají žáci střední vzdělání s výučním listem. Absolventi tohoto oboru získají znalosti a dovednosti v oblasti přípravy jídel a obsluhy v pohostinství. Obor Mechanik opravář motorových vozidel – 23-68-H/01 je tříletý učňovský obor, po jehož absolvování získají žáci střední vzdělání s výučním listem. Absolventem tohoto oboru je automechanik profesionál, který opravuje silniční vozidla a jejich funkční celky. Používá a obsluhuje diagnostická zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí. Absolvent tohoto oboru získá výuční list a řidičský průkaz skupiny B a C.

Obor Opravářské práce – 41-55-E/01 je tříletý učňovský obor, který je vhodný pro žáky s ukončenou základní školní docházkou, přednostně pro žáky praktických škol. Absolvent tohoto oboru se naučí základy při ručním a strojním obrábění kovů. Údržby, opravy strojů a zařízení používaných v rostlinné a živočišné výrobě. Běžné opravy a údržby traktorů a přípojných vozidel. Absolvent tohoto oboru získá střední vzdělání s výučním listem a řidičský průkaz skupiny T, dále je zaškolen v práci s malou zahradní technikou (travní sekačky, křovinořezy). Obor Zahradník – 41-52-H/01 je tříletý obor, po jehož absolvování získají žáci střední vzdělání s výučním listem. Absolvent tohoto oboru si osvojí základní práce ve všech zahradnických oborech – zelinářství, květinářství, ovocnářství, sadovnictví a podle regionálních podmínek také ve vinohradnictví a technologii zpracování ovoce a zeleniny. Obor Zahradnické práce – 41-52-E/01 je tříletý učňovský obor, který je vhodný pro žáky s ukončenou základní školní docházkou, přednostně pro žáky praktických škol. Během studia se žáci naučí technologii zpracování půdy a ošetřování zahradnických zemin. Zvládnou odborné práce při výsevu, při výsadbě a pěstování květin. Dále pak zvládají procesy spojené se sklizní, tříděním a expedicí květin či doplňkové zeleně. Naučí se vytvářet různé druhy a tipy vazeb a aranžování váz, svatebních, smutečních a dárkových kytic. Jeho absolventi získají střední vzdělání s výučním listem.

Mimo odborné předměty škola vyučuje všechny všeobecně vzdělávací předměty (viz učební plán). Praktická cvičení a praxe absolvují žáci na školním polesí, školní honitbě, školním pozemku (skleníky, záhony) a u jiných lesnických, dřevařských a zahradnických organizací, autoservisů a stravovacích zařízeních. Vyvrcholením této části výuky je individuální vyhotovování projektů v předmětech lesní těžba, pěstování lesů, hospodářská úprava lesů, ekonomika, ochrana lesů, zahradnictví. Do oblasti praktického vzdělávání patří i odborné exkurze orientované podle odborné náplně v daném ročníku.

 

Ke stažení

Školní řád
Školní plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Hospodaření školy

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2019
Rozpočet školy na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2021

Projekt EU