Aktuality Střední lesnická škola Žlutice na soutěži ve vábení jelenů v Salzburgu

Zaměstnanci

Vedení školy

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. ředitelka 737 203 238
stolarikova@slszlutice.cz
Mgr. Libuše Syrovátková statutární zástupkyně ředitelky 730 581 101
syrovatkova@slszlutice.cz
JUDr. Aneta Vadovičová zástupce ředitelky
(pracoviště Toužim)
602 527 306
vadovicova@slszlutice.cz

Pedagogický pracovník – učitel

Jméno a příjmení Předměty Kontakt
Petr Bukvář Odborný výcvik – Automechanik
Theodor Bayer Odborný výcvik – Opravářské práce
Řízení motorových vozidel
Stroje a zařízení
Základy strojnictví
bayer@slszlutice.cz
Petra Císlerová Anglický jazyk
Mgr. Jana Dlesková Anglický jazyk dleskova@slszlutice.cz
Richard Lanny Driver Anglický jazyk
Ing. Milan Fořt Lesní těžba
Strojnictví
Strojnické základy
Lesní a zahradní stavby
Lesnické technologie
Organizace těžebních činností
fort@slszlutice.cz
Mgr. Zdeňka Halvoníková Matematika halvonikova@slszlutice.cz
Ing. Kateřina Jurisová

školní metodik prevence Žlutice, Toužim

Botanika
Rekultivace
Rostlinolékařství
Výpočetní technika
Ochrana lesního prostředí
Hospodářská úprava lesa II
Nauka o přírodním prostředí
606 053 701
jurisova@slszlutice.cz
Mgr. Simona Málková Stolničení
Dietologie
Ekonomika
Cestovní ruch
Speciální obsluha
Základy podnikání
Potraviny a výživa
Speciální technologie
Odborný výcvik – Kuchař-číšník
606 585 767
malkova@slszlutice.cz
Miroslav Matoušů Automobily
Strojnictví
Elektrotechnika
Technologie oprav
Opravárenství a diagnostika
Odborný výcvik – Automechanik
matousu@slszlutice.cz
Jan Matuštík Odborný výcvik – Lesní mechanizátor mistri@slszlutice.cz
PhDr. Miroslava Mutinská Německý jazyk
Anglický jazyk
Základy společenských věd
mutinska@slszlutice.cz
Jaroslav Názler Odborný výcvik – Lesní mechanizátor nazler@slszlutice.cz
Mgr. Miroslava Posseltová Tělesná výchova
Výpočetní technika
posseltova@slszlutice.cz
Ing. Tomáš Rytíř Myslivost rytir@slszlutice.cz
Miroslav Sidorjak Odborný výcvik – Lesní mechanizátor mistri@slszlutice.cz
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. Hospodářská úprava lesa I
Hospodářská úprava lesa II
stolarikova@slszlutice.cz
Mgr. Ivana Strejčková
výchovná poradkyně
Český jazyk a literatura
Základy společenských věd
strejckova@slszlutice.cz
Mgr. Libuše Syrovátková Dějepis
Pedologie
Ruský jazyk
Nauka o lesním prostředí
syrovatkova@slszlutice.cz
Kamila Šindelářová Odborný výcvik – Zahradník, Zahradnické práce k.sindelarova@slszlutice.cz
Ing. Martina Šindelářová Ovocnictví
Zelinářství
Sadovnictví
Květinářství
Německý jazyk
Český jazyk a literatura
Vazačství a aranžování
Zahradnické stroje a zařízení
Základy zahradnické výroby
736 671 113
m.sindelarova@slszlutice.cz
Ing. Hynek Týml Geodézie
Zoologie
Fyzika
Pěstování lesa
Pěstování rostlin
Výpočetní technika
Lesní a zahradní technika
Zpracování materiálů a údržba
tyml@slszlutice.cz
JUDr. Aneta Vadovičová Matematika
Fyzika
Praxe
Tělesná výchova
Právní nauka
Občanská nauka
Práce s počítačem
vadovicova@slszlutice.cz
Ing. František Wolf Biologie
Ekonomika
wolf@slszlutice.cz
Ing. Eva Wollrábová
koordinátor EVVO
Chemie
Praxe
Ovocnictví
Sadovnictví
Základy společenských věd
Nauka o lese
eva.wollrabova@slszlutice.cz
Lenka Žemličková Odborný výcvik – Zahradník, Zahradnické práce zemlickova@slszlutice.cz

Nepedagogický pracovník – vedení polesí, THP

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Ing. Stanislav Wollráb odborný lesní hospodář 602 962 101
Jaroslav Názler polesný, správce polesí 734 188 287
nazler@slszlutice.cz
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. myslivecký hospodář 737 203 238
stolarikova@slszlutice.cz

Nepedagogický pracovník – ekonomicko-správní úsek

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Jana Furišová personalistka 737 203 236
info@slszlutice.cz
Lenka Pospíchalová finanční referent 603 996 279
pospichalova@slszlutice.cz
Jitka Pečenková mzdová účetní pecenkova@slszlutice.cz
Dana Syrovátková referent majetkové správy 720 953 574
d.syrovatkova@slszlutice.cz
Ing. Kateřina Jurisová ICT technik jurisova@slszlutice.cz

Nepedagogický pracovník – provozní úsek školy

Jméno a příjmení Funkce
Václav Beránek domovník, řidič
Miroslav Schrámek domovník, řidič
(pracoviště Toužim)
Iveta Kriegrová uklízečka
Věra Schottová uklízečka
Iva Bukvářová uklízečka
(pracoviště Toužim)
Helena Kukačková uklízečka
(pracoviště Toužim)

Pedagogický pracovník – vychovatel na DM

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Bc. Eva Hovorková hlavní vychovatelka hovorkova@slszlutice.cz
702 242 482
Bc. Ivana Boudová vychovatelka  
Milan Kryl vychovatel
Veronika Kozminykh vychovatelka  
Vlasta Ščecinová vychovatelka  
Marta Večeřová noční vychovatelka

Telefon na DM (vychovatelna)  736 201 868

Nepedagogický pracovník – školní stravování

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Eva Kotroušová vedoucí školního stravování 604 121 337
vedoucijidelny@slszlutice.cz
Marcela Dvořáková kuchařka  
Marie Štorková kuchařka  
Jana Voláková pomocná kuchařka  
Květa Bartková pomocná kuchařka

 

 

Projekt EU