Aktuality Exkurze 2.A

Zaměstnanci

Vedení školy

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. ředitelka 737 203 238
stolarikova@slszlutice.cz
Mgr. Libuše Syrovátková statutární zástupkyně ředitelky 730 581 101
syrovatkova@slszlutice.cz
JUDr. Aneta Vadovičová zástupce ředitelky
(pracoviště Toužim)
602 527 306
vadovicova@slszlutice.cz

Pedagogický pracovník – učitel

Jméno a příjmení Předměty Kontakt
Petr Bukvář Odborný výcvik – Automechanik
Theodor Bayer Odborný výcvik – Opravářské práce
Řízení motorových vozidel
Stroje a zařízení
Základy strojnictví
bayer@slszlutice.cz
Mgr. Jana Dlesková Anglický jazyk dleskova@slszlutice.cz
Ing. František Ernest Motorová vozidla
Ing. Milan Fořt Lesní těžba
Strojnictví
Strojnické základy
Lesní a zahradní stavby
Lesnické technologie
Organizace těžebních činností
fort@slszlutice.cz
Mgr. Zdeňka Halvoníková Matematika halvonikova@slszlutice.cz
Josef Holub Odborný výcvik – Opravářské práce
Jaroslav Chrust Odborný výcvik – Lesní mechanizátor mistri@slszlutice.cz
Ing. Kateřina Jurisová
školní metodik prevence Žlutice
Botanika
Rekultivace
Rostlinolékařství
Výpočetní technika
Ochrana lesního prostředí
Hospodářská úprava lesa II
Nauka o přírodním prostředí
606 053 701
jurisova@slszlutice.cz
Mgr. Petra Krsová
školní metodik prevence Toužim
Český jazyk a literatura
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Práce s počítačem
krsova@slszlutice.cz
Mgr. Simona Málková Stolničení
Dietologie
Ekonomika
Cestovní ruch
Světové kuchyně
Speciální obsluha
Potraviny a výživa
Speciální technologie
Komunikace ve službách
Odborný výcvik – Kuchař-číšník
606 585 767
malkova@slszlutice.cz
Miroslav Matoušů Automobily
Elektrotechnika
Technologie oprav
Opravárenství a diagnostika
matousu@slszlutice.cz
Jan Matuštík Odborný výcvik – Lesní mechanizátor mistri@slszlutice.cz
PhDr. Miroslava Mutinská Německý jazyk
Anglický jazyk
Základy společenských věd
mutinska@slszlutice.cz
Mgr. Miroslava Posseltová Tělesná výchova
Výpočetní technika
Základy společenských věd
posseltova@slszlutice.cz
Miroslav Sidorjak Odborný výcvik – Lesní mechanizátor mistri@slszlutice.cz
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. Inventarizace zeleně
Hospodářská úprava lesa I
Hospodářská úprava lesa II
Praxe
stolarikova@slszlutice.cz
Mgr. Ivana Strejčková
výchovná poradkyně
Český jazyk a literatura
Základy společenských věd
strejckova@slszlutice.cz
Ing. Václav Konopík Myslivost konopik@slszlutice.cz
Ing. František Wolf Biologie
Ekonomika
wolf@slszlutice.cz
Mgr. Libuše Syrovátková Dějepis
Geografie
Pedologie
Ruský jazyk
Hydrologie a klimatologie
syrovatkova@slszlutice.cz
Kamila Šindelářová Odborný výcvik – Zahradník, Zahradnické práce k.sindelarova@slszlutice.cz
Ing. Martina Šindelářová Ovocnictví
Zelinářství
Sadovnictví
Květinářství
Kreslení a modelování
Německý jazyk
Vazačství a aranžování
Základy zahradnické výroby
736 671 113
m.sindelarova@slszlutice.cz
Ing. Hynek Týml Geodézie
Zoologie
Pěstování lesa
Pěstování rostlin
Výpočetní technika
Lesní a zahradní technika
Zpracování materiálů a údržba
tyml@slszlutice.cz
JUDr. Aneta Vadovičová Matematika
Právní nauka
Fyzika
Práce s počítačem
vadovicova@slszlutice.cz
Ing. Jaroslava Waisová, Ph.D. Anglický jazyk
Nauka o lese
Strojnictví
Fyzika
Biologie
Zahradnické stroje a zařízení
waisova@slszlutice.cz
Ing. Eva Wollrábová
koordinátor EVVO
Chemie
Ovocnictví
Sadovnictví
Zelinářství
Základy společenských věd
Monitoring životního prostředí
eva.wollrabova@slszlutice.cz
Lenka Žemličková Odborný výcvik – Zahradník zemlickova@slszlutice.cz

Nepedagogický pracovník – vedení polesí, THP

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Ing. Stanislav Wollráb odborný lesní hospodář 602 962 101
Jaroslav Názler polesný, správce polesí 734 188 287
nazler@slszlutice.cz
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. myslivecký hospodář 737 203 238
stolarikova@slszlutice.cz

Nepedagogický pracovník – ekonomicko-správní úsek

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Jana Furišová personalistka 737 203 236
info@slszlutice.cz
Lenka Pospíchalová rozpočtářka 603 996 279
pospichalova@slszlutice.cz
Jitka Pečenková mzdová účetní pecenkova@slszlutice.cz
Michaela Riesová účetní ucetni@slszlutice.cz
Dana Syrovátková administrativní pracovnice 720 953 574
d.syrovatkova@slszlutice.cz
Ing. Kateřina Jurisová ICT technik jurisova@slszlutice.cz

Nepedagogický pracovník – provozní úsek školy

Jméno a příjmení Funkce
Václav Beránek domovník, řidič
Miroslav Schrámek domovník
(pracoviště Toužim)
Iveta Kriegrová uklízečka
Vlasta Slaninová zástup za uklízečku
Věra Schottová uklízečka
Iva Bukvářová uklízečka
(pracoviště Toužim)
Helena Kukačková uklízečka
(pracoviště Toužim)

Pedagogický pracovník – vychovatel na DM

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Bc. Eva Hovorková hlavní vychovatelka hovorkova@slszlutice.cz
Bc. Ivana Boudová vychovatelka  
Milan Kryl vychovatel
Veronika Kozminykh vychovatelka  
Vlasta Ščecinová vychovatelka  
Marta Večeřová noční vychovatelka

Telefon na DM (vychovatelna)  736 201 868

Nepedagogický pracovník – školní stravování

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Eva Kotroušová vedoucí školního stravování 604 121 337
vedoucijidelny@slszlutice.cz
Simona Čermáková kuchařka
Marcela Dvořáková kuchařka  
Marie Štorková kuchařka  
Jana Voláková kuchařka  

 

 

Projekt EU