Aktuality Školení první pomoci

Zaměstnanci

Vedení školy

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. ředitelka 737 203 238
stolarikova@slszlutice.cz
Mgr. Libuše Syrovátková statutární zástupkyně ředitelky 730 581 101
syrovatkova@slszlutice.cz
JUDr. Aneta Vadovičová zástupce ředitelky
(pracoviště Toužim)
602 527 306
vadovicova@slszlutice.cz

Pedagogický pracovník – učitel

Jméno a příjmení Předměty Kontakt
Theodor Bayer Odborný výcvik – Opravářské práce
Řízení motorových vozidel – teorie, jízdy
Petr Bukvář Odborný výcvik – Automechanik 739 322 491
Mgr. Jana Dlesková Anglický jazyk dleskova@slszlutice.cz
Ing. František Ernest Motorová vozidla
Ing. Milan Fořt Fyzika
Lesní těžba
Strojnictví
Lesní a zahradní stavby
Lesnické technologie
Organizace těžebních činností
Zpracování materiálů a údržba
fort@slszlutice.cz
Mgr. Zdeňka Halvoníková Matematika halvonikova@slszlutice.cz
Ing. Eva Hanušová Zoologie
Biologie
Myslivost
Ekonomika
Nauka o lese
hanusova@slszlutice.cz
Josef Holub Odborný výcvik – Opravářské práce
Jaroslav Chrust Odborný výcvik – Lesní mechanizátor mistri@slszlutice.cz
Ing. Kateřina Jurisová
školní metodik prevence
Botanika
Rekultivace
Rostlinolékařství
Výpočetní technika
Ochrana lesního prostředí
Hospodářská úprava lesa II
Nauka o přírodním prostředí
606 053 701
jurisova@slszlutice.cz
Mgr. Milan Kapitán Automobily
Ekonomika
Práce s počítačem
Český jazyk a literatura
608 312 551
Kapitan.M@seznam.cz
Pavlína Korunková Odborný výcvik – Kuchař – číšník
Mgr. Petra Krsová
školní metodik prevence
Ekonomika
Tělesná výchova
Občanská nauka
Základy přírodních věd
774 077 680
P.Krsova@seznam.cz
Miroslav Lukášek Odborný výcvik – Automechanik, Opravářské práce 739 322 491
Bc. Simona Málková Stolničení
Dietologie
Ekonomika
Technologie
Cestovní ruch
Světové kuchyně
Speciální obsluha
Základy podnikání
Potraviny a výživa
Společenská výchova
Speciální technologie
Komunikace ve službách
Zařízení provozoven odbyt
Zařízení provozoven obsluha
606 585 767
malkova.simca@seznam.cz
Miroslav Matoušů Automobily
Elektrotechnika
Technologie oprav
Opravárenství a diagnostika
Jan Matuštík Odborný výcvik – Lesní mechanizátor mistri@slszlutice.cz
Tomáš März Odborný výcvik – Včelař mistri@slszlutice.cz
PhDr. Miroslava Mutinská Německý jazyk
Anglický jazyk
Základy společenských věd
mutinska@slszlutice.cz
Mgr. Miroslava Posseltová Tělesná výchova mirka.parmova@seznam.cz
Mgr. Václav Růžek
výchovný poradce
Fyzika
Strojnictví
Stroje a zařízení
Odborné kreslení
Základy strojnictví
Strojírenská technologie
Technická dokumentace
Opravárenství a diagnostika
Základy zahradnické výroby
Technologie zemědělské výroby
734 513 729
vacruzek@seznam.cz
Miroslav Sidorjak Odborný výcvik – Lesní mechanizátor mistri@slszlutice.cz
Bc. Tomáš Souček Výpočetní technika
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. Inventarizace zeleně
Hospodářská úprava lesa I
stolarikova@slszlutice.cz
Mgr. Ivana Strejčková
výchovná poradkyně
Český jazyk a literatura
Základy společenských věd
strejckova@slszlutice.cz
Mgr. Libuše Syrovátková Dějepis
Geografie
Pedologie
Ruský jazyk
Hydrologie a klimatologie
syrovatkova@slszlutice.cz
Kamila Šindelářová Odborný výcvik – Zahradník, Zahradnické práce
Ing. Martina Šindelářová Biologie
Ovocnictví
Zelinářství
Sadovnictví
Květinářství
Německý jazyk
Základy botaniky
Estetická výchova
Český jazyk a literatura
Základy zahradnické výroby
736 671 113
sindelarova.martina@email.cz
Petr Švec Odborný výcvik – Kuchař – číšník
Ing. Hynek Týml Geodézie
Školkařství
Pěstování lesa
Pěstování rostlin
Výpočetní technika
Zpracování materiálů a údržba
tyml@slszlutice.cz
JUDr. Aneta Vadovičová Matematika
Ing. Jaroslava Waisová, Ph.D. Včelařství
Právní nauka
Anglický jazyk
Strojnické základy
Aplikovaná biologie
waisova@slszlutice.cz
Ing. Eva Wollrábová
koordinátor EVVO
Chemie
Včelařství
Myslivost
Nauka o lese
Základy společenských věd
Monitoring životního prostředí
eva.wollrabova@slszlutice.cz
Lenka Žemličková
vedoucí učitel odborného výcviku
Odborný výcvik – Zahradnické práce 728 436 899
zeml.lenka@seznam.cz

Nepedagogický pracovník – vedení polesí, THP

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Ing. Stanislav Wollráb odborný lesní hospodář 602 962 101
Jaroslav Názler polesný, správce polesí 734 188 287
nazler@slszlutice.cz
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. myslivecký hospodář 737 203 238
stolarikova@slszlutice.cz

Nepedagogický pracovník – ekonomicko-správní úsek

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Jana Furišová personalistka 737 203 236
info@slszlutice.cz
Ing. Kateřina Jurisová ICT technik jurisova@slszlutice.cz
Jitka Pečenková mzdová účetní pecenkova@slszlutice.cz
Lenka Pospíchalová rozpočtářka 603 996 279
pospichalova@slszlutice.cz
Michaela Riesová účetní ucetni@slszlutice.cz
Bc. Marcela Hergethová administrativní pracovnice 720 953 574
hergethova@slszlutice.cz

Nepedagogický pracovník – provozní úsek školy

Jméno a příjmení Funkce
Bohuslav Konopásek domovník, řidič
Miroslav Schrámek domovník
(pracoviště Toužim)
Martina Hrachovcová uklízečka
Iveta Kriegrová uklízečka
Iva Bukvářová uklízečka
(pracoviště Toužim)
Helena Kukačková uklízečka
(pracoviště Toužim)
Natálie Schrecková uklízečka
(pracoviště Toužim)
Kateřina Staňková uklízečka
(pracoviště Toužim)

Pedagogický pracovník – vychovatel na DM

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Bc. Eva Hovorková hlavní vychovatelka 736 201 868
hovorkova@slszlutice.cz
Bc. Sabina Bízková vychovatelka  
Veronika Kozminykh vychovatelka  
Milan Kryl vychovatel  
Vlasta Ščecinová vychovatelka  
Marta Večeřová noční vychovatelka

Nepedagogický pracovník – školní stravování

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Eva Kotroušová vedoucí školního stravování
(pracoviště Žlutice)
604 121 337
vedoucijidelny@slszlutice.cz
Marcela Dvořáková kuchařka  
Marie Štorková kuchařka  
Věra Vejvodová kuchařka  
Jana Voláková kuchařka  
Růžena Vránová vedoucí školního stravování
(pracoviště Toužim)
734 513 728
souz.touzim.kuchyne@seznam.cz
Alena Urbanová Kuchařka
(pracoviště Toužim)
 
Veronika Řezáčová Kuchařka
(pracoviště Toužim)
 

 

 

Projekt EU