Aktuality Pasování 1. ročníků

Zaměstnanci

Vedení školy

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. ředitelka 737 203 238
stolarikova@slszlutice.cz
Mgr. Libuše Syrovátková zástupkyně ředitele 730 581 101
syrovatkova@slszlutice.cz

Pedagogický pracovník – učitel

Jméno a příjmení Předměty Kontakt
Mgr. Jana Dlesková Anglický jazyk dleskova@slszlutice.cz
Ing. František Ernest Motorová vozidla
Ing. Milan Fořt Fyzika
Lesní těžba
Lesní a zahradní stavby
Lesnické technologie
Organizace těžebních činností
fort@slszlutice.cz
Mgr. Zdeňka Halvoníková Matematika halvonikova@slszlutice.cz
Ing. Eva Hanušová Zoologie
Myslivost
Ekonomika
hanusova@slszlutice.cz
Jaroslav Chrust Odborný výcvik – Lesní mechanizátor mistri@slszlutice.cz
Ing. Kateřina Jurisová
školní metodik prevence
Botanika
Rekultivace
Rostlinolékařství
Výpočetní technika
Ochrana lesního prostředí
Hospodářská úprava lesa II
606 053 701
jurisova@slszlutice.cz
Jan Matuštík Odborný výcvik – Lesní mechanizátor mistri@slszlutice.cz
Tomáš März Odborný výcvik – Včelař mistri@slszlutice.cz
PhDr. Miroslava Mutinská Německý jazyk
Anglický jazyk
mutinska@slszlutice.cz
Ing. Anna Poláková Tělesná výchova
Pěstování rostlin
Výpočetní technika
Základy společenských věd
Lesní a zahradní technika
Nauka o přírodním prostředí
polakova@slszlutice.cz
Petra Pospíchalová Odborný výcvik – Lesní mechanizátor, včelař mistri@slszlutice.cz
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. Inventarizace zeleně
Hospodářská úprava lesa I
stolarikova@slszlutice.cz
Mgr. Ivana Strejčková
výchovná poradkyně
Český jazyk a literatura
Základy společenských věd
strejckova@slszlutice.cz
Mgr. Libuše Syrovátková Dějepis
Geografie
Pedologie
Ruský jazyk
Hydrologie a klimatologie
syrovatkova@slszlutice.cz
Emílie Špidrová Německý jazyk
Ing. Hynek Týml Geodézie
Strojnictví
Školkařství
Pěstování lesa
Výpočetní technika
Zpracování materiálů a údržba
tyml@slszlutice.cz
Ing. Jaroslava Waisová, Ph.D. Fyzika
Biologie
Včelařství
Právní nauka
Nauka o lese
Pěstování rostlin
Strojnické základy
Přidružená výroba
Aplikovaná biologie
Zpracování materiálů a údržba
Stavby a zařízení pro chov včel
waisova@slszlutice.cz
Ing. Eva Wollrábová
koordinátor EVVO
Chemie
Včelařství
Základy společenských věd
Monitoring životního prostředí
Zpracování včelích produktů
eva.wollrabova@slszlutice.cz

Pedagogický pracovník – vychovatel na DM

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Bc. Eva Hovorková vedoucí vychovatelka 736 201 868
hovorkova@slszlutice.cz
Bc. Sabina Bízková vychovatelka
Milan Kryl vychovatel
Vlasta Ščecinová vychovatelka
Václav Houdek noční vychovatel

Nepedagogický pracovník – ekonomicko-správní úsek

Jméno a příjmení

Funkce

Kontakt

Jana Furišová personalistka 737 203 236
info@slszlutice.cz
Ing. Kateřina Jurisová ICT technik jurisova@slszlutice.cz
Jitka Pečenková mzdová účetní pecenkova@slszlutice.cz
Lenka Pospíchalová rozpočtářka 603 996 279
pospichalova@slszlutice.cz
Tereza Wollrábová účetní ucetni@slszlutice.cz

Nepedagogický pracovník – provozní úsek školy

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Bohuslav Konopásek domovník, řidič
Martina Hrachovcová uklízečka
Iveta Kriegerová uklízečka
Věra Schottová uklízečka

Nepedagogický pracovník – školní stravování

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Ivana Janáčková provozářka 604 121 337
janackova@slszlutice.cz
Marcela Dvořáková kuchařka
Marie Štorková kuchařka
Věra Vejvodová kuchařka
Michaela Zužová kuchařka

Nepedagogický pracovník – vedení polesí, THP

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Ing. Stanislav Wollráb
(externí pracovník)
odborný lesní hospodář 602 962 101
Petr Pešek lesní, správce polesí 734 188 287
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. myslivecký hospodář 737 203 238
Miroslav Sidorjak lesník, traktorista – mechanizátor
Projekt EU