Aktuality Exkurze 2.A

Domov mládeže

Domov mládeže je školské zařízení, které zajišťuje výchovu, ubytování a stravování žáků Střední lesnické školy Žlutice. Hlavním úkolem všech pedagogických pracovníků Domova mládeže je zajistit ubytovaným žákům co nejlepší podmínky ke studiu a zároveň vytvořit pro žáky takové prostředí, které by v tom nejlepším slova smyslu odpovídalo prostředí domácímu.

K ubytování slouží 48 nově zrekonstruovaných dvoulůžkových a třílůžkových pokojů. K dispozici je také kuchyňka a bufet, kde je možné si zakoupit občerstvení a některé papírnické potřeby. Žáci mají k dispozici připojení k internetu, které mohou využít pro své další vzdělávání. V průběhu školního roku jsou sportovní a kulturní akce doplňovány podle zájmů žáků ubytovaných na DM. Individuálně pak mohou žáci využívat posilovnu, hrát stolní tenis, fotbálek, kulečník, tenis, badminton a účastnit se sportovních kroužků v nově zrekonstruované tělocvičně. Dále mohou využívat počítačovou učebnu a aulu, kde je umístěna televize a mají možnost navštěvovat kroužek věroučného vzdělávání, myslivecký a trubačský.

Žáci se mohou zúčastnit jak sportovního, tak kulturního a společenského dění nejen na DM, ale také ve městě Žlutice, kde mohou navštěvovat knihovnu a jiné volnočasové aktivity, např. využít plavecký bazén a volnočasový klub. Město Žlutice leží v malebné krajině, která nabízí možnost krásných výletů do krajiny či využití pro některé sportovní aktivity.

Ke stažení

Vnitřní řád domova mládeže
Hodnocení přestupků proti vnitřnímu řádu DM – sankční řád
Plán činnosti domova mládeže na školní rok  2019/2020
Denní řád domova mládeže
Provozní řád kuchyňky domova mládeže
Zásady pro používání vlastních elektrospotřebičů v domově mládeže
Školní vzdělávací program pro domov mládeže
Řád provozu WiFi sítě
Program prevence rizikového chování
Krizový plán při výskytu, konzumaci, distribuci návykové látky
Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany
Smlouva o podmínkách ubytování v DM pro 1. až 3. ročníky
Smlouva o podmínkách ubytování v DM pro 4. ročníky
Souhlasné prohlášení zletilého žáka
Souhlasné prohlášení zákonného zástupce

Projekt EU